Homoseksualiteit is al lange tijd een heet hangijzer in de grootste kerk van Schotland. Het onderwerp werd zeer urgent toen in 2009 bekend werd dat een predikant een homo-relatie had. In mei 2011 besloot de synode van de kerk dat onderzoek gedaan zal worden naar de mogelijkheden om het ambt van predikant voor homo’s te openen. In 2013 zal de synode er definitief over besluiten. Tot die tijd kunnen homo-predikanten actief blijven binnen de kerk.

Conservatieve kerkleden waren niet blij met deze besluitvorming van de synode. Zij zagen liever een algehele veroordeling van predikanten met een homorelatie.

In de maanden hierna verlieten al zes predikanten de kerk en volgens de Britse krant zullen er nog tientallen volgen, al is de kans groot dat de meeste zullen wachten tot het definitieve synodebesluit in 2013.

De Kirk telt ongeveer 500.000 leden en 1.200 predikanten, verspreid over ongeveer 1.200 gemeenten.

Bron: The Guardian