VVD-Tweede Kamerlid Jeanine Hennis (foto) beleefde dinsdag ''een bijzonder pijnlijk moment'' toen zij tegen de motie moest stemmen. ''Het is altijd pijnlijk als je tegen je eigen principiële uitgangspunten moet stemmen'', aldus Hennis. Volgens haar heeft de VVD-fractie een afweging gemaakt en legt zij zich daar bij neer. Als eenling afwijkend stemmen had ze ongepast gevonden.

PVV en VVD gelden als felle tegenstanders van de weigerambtenaar. Maar het CDA, en ook de SGP (die voor het kabinet essentieel is voor een meerderheid in de Eerste Kamer), staan erop dat ambtenaren gewetensbezwaren mogen hebben. En om de vrede in de coalitie te bewaren werd er dus tegen de motie en daarmee voor de weigerambtenaar gestemd door de coalitiepartijen.

Het voorstel van GroenLinks om weigerambtenaren aan te pakken werd dinsdag aangenomen met 84 stemmen voor en 58 stemmen tegen. Ook de PVV, die zelf plannen wil ontwikkelen voor een verbod op weigerambtenaren, stemde voor.

De VVD wil een reactie van het kabinet afwachten op een advies van de Commissie Gelijke Behandeling uit 2008 over weigerambtenaren. Het CDA en de SGP, die in de Eerste Kamer zo belangrijk is voor het kabinet, hebben begrip voor ambtenaren die moeite hebben met huwelijken tussen homo's.

GroenLinks gaat ervan uit dat het kabinet nog dit jaar de motie over de aanpak van weigerambtenaren bij homohuwelijken uitvoert. Kamerlid Ineke van Gent, die de motie indiende, zei dat dinsdag.

Volgens Van Gent hebben de liberalen van de VVD weliswaar met de christelijke partijen in de Kamer tegengestemd, maar zij gaat ervan uit dat het minderheidskabinet van VVD en CDA haar motie nog dit jaar uitvoert.

COC Nederland sluit zich bij Van Gent aan. COC-voorzitter Vera Bergkamp in een reactie: "We rekenen er op dat nu ook het kabinet niet langer treuzelt en snel verbiedt dat Nederlandse ambtenaren in de uitoefening van hun functie discrimineren'', zegt COC-voorzitter Vera Bergkamp.

Bronnen: Nu.nl, Volkskrant.nl