Marilyn Manson coverde 'Sweet Dreams' van Eurythmics in 1995 en Britney Spears gebruikte die versie om een video te maken voor haar tour. Creepy.

Alex