Op deze manier wilt Slob een lans breken voor ambtenaren die weigeren om homo's of lesbiennes in de echt te verbinden. 

Momenteel is het uitgangspunt dat er in elke gemeente gelegenheid moet zijn om met een persoon van hetzelfde geslacht te trouwen, maar dat niet elke ambtenaar ertoe verplicht wordt zo’n verbintenis te sluiten. Het liefst zou de ChristenUnie die situatie in stand houden, waarbij er "ruimte voor verschil is".

Slob wil met zijn plan het debat op gang brengen over de verhouding tussen levensbeschouwing en overheidstaken, maar wil ook de discussie over trouwambtenaren met gewetensbezwaren tegen het homohuwelijk "depolariseren".

"Tien jaar geleden is de eeuwenoude definitie van het huwelijk ingrijpend gewijzigd. Veel politici, ook oud-GroenLinks-leider Halsema, pleitten toen voor praktische oplossingen voor gewetensbezwaarden. Wat zit er in hun hoofden dat het nu opeens niet meer kan? Hoe kan GroenLinks in de toekomst nog een beroep doen op tolerantie?"

De ChristenUnie heeft nagedacht over de mogelijkheid om geestelijk bedienaren ook het burgerlijk huwelijk te laten voltrekken, zoals bijvoorbeeld in Noord-Amerika gebeurt. Maar hieraan zit volgens de CU het risico dat kerk en staat met elkaar in botsing komen. Omdat de gang langs het gemeentehuis toch moet worden gemaakt om te laten controleren of het stel gerechtigd is te trouwen, kan het huwelijk gelijk administratief worden vastgelegd.

Slob vindt dat de ceremonie op het gemeentehuis gewoon moet blijven bestaan voor wie dat graag wil. Maar hij wil een opening bieden voor mensen die het accent van de ceremonie liever anders invullen.


Bron: Reformatorisch Dagblad