Stichting HIV Monitoring (SHM) meldt geen verdere stijging te vinden in het aantal nieuwe geregistreerde hiv-diagnoses onder homo- en biseksuele mannen. In zowel 2009 als 2010 waren er ongeveer 750 nieuwe diagnoses. Dit is dus redelijk gelijk gebleven. Schorer Monitor 2011 meldt dat er een stabilisatie optreedt in seksueel risicogedrag met losse partners: iets meer dan een derde van de homo-en bimannen rapporteerde in de afgelopen zes maanden  wel eens onveilige seks te hebben gehad. De voorgaande jaren nam dat juist gestaag toe.

Ook lijkt er onder homo- en bimannen sprake te zijn van meer testmomenten. Een verbetering in het testgedrag dus. Volgens Schorer is in 2011 het percentage mannen dat ooit getest is op hiv toegenomen tot 78%. Mannen beneden de 26 jaar blijken vaker recent op hiv getest dan ouderen. Daardoor kunnen infecties in een vroeg stadium worden vastgesteld. SHM rapporteert dat bij bijna de helft van de jongeren die positief getest worden, er sprake is van een recente hiv-infectie, terwijl dit bij slechts een kwart van de 55-plussers het geval is.

Wim Zuilhof (seniormedewerker Preventie bij Schorer): “Dit betekent dat Schorer ervoor pleit om de aandacht in testbeleid niet puur te richten op jonge homo- en bimannen maar juist ook op wat oudere mannen. We zien dat onder deze groep mannen met name aandacht voor regelmatig testen nog steeds hard nodig blijft.”

 

 

Bron: Persbericht Schorer