Afgelopen voorjaar vulden 4699 mannen onze online vragenlijst in; dat waren er duizend meer dan in 2010. Alle informatie is inmiddels verwerkt en door wetenschappers onderzocht. Op 24 november presenteerde Schorer de uitkomsten. Hier zijn wat resultaten die een positieve trend laten zien. 

Jarenlang zijn homo- en bimannen aangesproken op hun gedrag, is gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid en het belang van veilige seks, enzovoorts. En dat werpt zijn vruchten af: Schorer Monitor 2011 laat duidelijk zien dat het op een aantal vlakken de goede kant op gaat.

Zo zijn steeds meer homo- en bimannen goed op de hoogte van het belang van testen en vaccineren. En dat lijkt geen negatieve invloed te hebben op hun seksleven. Integendeel: mannen zijn daar in het algemeen zeer tevreden over. Dat plaatst de cijfers in onderstaand kader in een extra mooi licht. Deze positieve uitkomsten en trends betekenen echter niet dat we achterover kunnen leunen en dat ons werk erop zit. Maar ze laten zien dat mannen wel degelijk verantwoordelijkheid voor hun seksleven nemen. En dat mag best eens gezegd worden.

Het volledige rapport is te downloaden op schorer.nl/monitor.