De bewuste video zou gemaakt zijn in 1991, toen Tunesië nog zuchtte onder het juk van oud-dictator Ben Ali en Ali al-Arrayedh tot vijftien jaar cel was veroordeeld wegens politieke activiteiten voor de destijds illegale an-Nahda partij. In die periode maakte de Tunesische dictator veelvuldig gebruik van de zogenaamde porno-tactiek, waarbij de positie van vooraanstaande opposanten werd ondermijnd door hen aan met name homoseksuele activiteiten bloot te stellen, en hiervan tapes te maken en te verspreiden. Hoewel Ben Ali in januari 2011 werd verjaagd door het Tunesische volk in de Jasmijnrevolutie, die het startschot inluidde voor de Arabische Lente elders, is zijn porno-tactiek niet uit de Tunesische politiek verdwenen.

 

‘porno politics’

Zo voerden beschuldigingen van seksuele immoraliteit de boventoon in de verkiezingsstrijd voorafgaand aan de eerste democratische verkiezingen in oktober 2011. Met name de islamistische an-Nahda partij, die als overwinnaar uit deze verkiezingen uit de bus kwam, schuwde het niet om politieke tegenstanders verdacht te maken door herhaaldelijk publiekelijk allusies te maken op hun seksualiteit dan wel hun vermeende steun aan zaken als prostitutie, homoseksualiteit en pedofilie. Hoewel alle Tunesische politieke partijen het uitlekken van de bewuste video eensluidend hebben veroordeeld, lijkt de door de islamistische an-Nahda gretig gehanteerde porno-tactiek zich nu tegen de partij zelf te keren.


Het grootste slachtoffer van deze porno-politiek is echter de Tunesische LGBT-gemeenschap. De niet aflatende vuile campagnes in de verkiezingsstrijd hebben de publieke opinie opgehitst, waarbij homoseksualiteit prominent in een negatief daglicht is komen te staan. Zo klinkt de roep uit de bevolking om het ontslag en de vervolging van de Minister van Binnenlandse Zaken wegens sodomie steeds luider, en wordt gevreesd voor een heksenjacht op homoseksuelen.

In Tunesië is seks tussen volwassenen van het gelijke geslacht strafbaar en kan men daarvoor tot drie jaar gevangenisstraf krijgen.

De seksvideo in kwestie met een duur van ongeveer 45 minuten werd op 18 januari jongstleden op Youtube geplaatst, maar is inmiddels verwijderd.  

Bron: GME/Tunisia-Live.net