Aan de grondslag van het nieuwe beleid ligt de wens van Twitter om haar gebruikersaantal exponentieel te laten groeien. Daarvoor moet het bedrijf echter actief worden in landen waar ‘andere ideeën gelden over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting’. Activisten en sociale media deskundigen vrezen dat Twitter met dit besluit haar engagement voor de vrije meningsuiting op de tweede plaats heeft gezet, ten voordele van het eigen geldelijke gewin.

Twitter op haar beurt heeft verklaard dat zij met deze nieuwe technologie nu in staat is om de verwijdering van tweets te beperken tot bepaalde landen wanneer daar aanleiding toe is. Voorheen konden berichten enkel globaal worden verwijderd. Wanneer de inhoud van een tweet vanaf nu verwijderd wordt, dan zal de gebruiker bij het bewuste bericht zien in welke landen de inhoud is gecensureerd, evenals de redenen die tot de censuur hebben geleid.

Stap terug voor homo-emancipatie!?                                                              

Activisten wereldwijd hebben afkeurend gereageerd. Het is een publiek geheim dat Twitter een niet te onderschatten rol heeft gespeeld in de opzet en het sturen van onder meer de Arabische Lente en de sociale protesten van de Indignado’s/Occupy-beweging. Daarnaast is Twitter een cruciale schakel gebleken in het verspreiden van nieuws en informatie met betrekking tot mensenrechten, inclusief homorechten, in veel landen waar dit niet vanzelfsprekend is. Gevreesd wordt dan ook dat Twitter-gebruikers in deze landen de toegang tot deze informatie zullen worden onthouden.

Dan Littauer, hoofd van de Gay Middle East Group, wijst naar het feit dat veel gebruikers in de Arabische wereld afhankelijk zijn van Twitter voor informatie van sites die door de overheid ingestelde censuur niet toegankelijk zijn in hun land. Littauer merkt op dat de afgelopen jaren leden van de Saoedische koninklijke familie zwaar geïnvesteerd hebben in internationale internet- en mediabedrijven, en dat zij daarmee mogelijk een mate van invloed op het beleid van deze hebben ingekocht. Zo heeft de zoekmachine van Microsoft, Bing, enige tijd geleden alle homo-gerelateerde zoektermen in zowel Saoedi-Arabië als een aantal andere landen in de regio geblokkeerd. Met de recente aankoop van een groot aandelenpakket van Twitter door de Saoedische prins Al-Walid bin Talal worden de ontwikkelingen bij Twitter dan ook angstvallig in de gaten gehouden.

Op zaterdag 28 januari nam een grote groep Twitter-gebruikers met een Twitter Blackout alvast het initiatief om hun misprijzen van de voorgenomen beleidsverandering kenbaar te maken: Gedurende 24h werd er niet getwitterd.

Bron: BBC/GME

JD