ralbagOpperrabbijn Ralbag had (met zijn Nederlandse titel) een omstreden verklaring ondertekend in de VS, waarin stond dat homoseksualiteit een ziekte is en te genezen valt. De Joodse Gemeente Amsterdam stelde hem daarna op non-actief.

Vorige week reisde Ralbag af naar Amsterdam voor overleg, waarbij hij zowel mondeling als schriftelijk aangaf dat hij de tekst beter niet had kunnen ondertekenen, omdat deze zijn visie niet goed weergeeft. Hij vindt homoseksualiteit geen ziekte en heeft spijt van de ophef die de verklaring veroorzaakt heeft.

Het dagelijkse bestuur van de Joodse Gemeente Amsterdam heeft nu bepaald dat Ralbag zijn functie weer kan hervatten. De commotie over de actie van Ralbag en reeds eerdere incidenten geven echter reden tot diepgaande gesprekken. "Het bestuur is unaniem van mening dat de positie van de rabbijn op afstand niet werkt op een manier die de gemeenschap nodig acht. Wij hechten dan ook aan een periode van rust, die nodig is om tot verder gesprekken en resultaten te komen."

AN/Bron:De Telegraaf