Onder de ondertekenaars van deze ‘Verklaring van Amsterdam’, een initiatief van de Workplace Pride Foundation bevinden zich niet alleen grote bedrijven als Shell, Cisco en ING, maar ook organisaties als het UWV en de gemeente Den Haag. Hans van der Noordaa,  CEO ING Banking Benelux ING: ‘Het is er ING veel aan gelegen een werkomgeving te creëren waarin alle medewerkers zich veilig voelen en optimaal kunnen bijdragen. De Verklaring van Amsterdam streeft dat ook na. ING stond aan de wieg van het Company Pride Platform en ondersteunt al sinds de oprichting in 2004 de LGBT-initiatieven van het platform, uiteraard ondertekenen we de Verklaring ook. We hebben door de jaren heen maar heel zelden meldingen gekregen van LGBT-medewerkers die zich gediscrimineerd voelen op het werk. ING heeft een actief LGBT-personeelsnetwerk, GALA, dat door ING wordt ondersteund. Het feit dat het netwerk – net als andere personeelsnetwerken binnen ING – zichtbaar opereert binnen de organisatie, helpt collega's zich betrokken en veilig te voelen op het werk. Het kan natuurlijk altijd beter en de Verklaring van Amsterdam biedt een aantal maatregelen die ons helpen te meten hoe goed ING presteert op het gebied van inclusiviteit. Het ondertekenen en naleven van de Verklaring is hopelijk een duidelijk signaal dat ING het van groot belang vindt dat iedereen zich thuis voelt bij ING.’

De Stichting Workplace Pride is al langer actief op het terrein van LHBT en de werkvloer. De afgelopen vijf jaar gebeurde dat onder de naam Company Pride Platform. Maar die vlag dekt de lading niet meer. ‘De 22 aangesloten organisaties zijn allang niet meer alleen bedrijven,’ zegt David Pollard, directeur van Workplace Pride (foto). ‘Ook overheidsorganisaties zoals ministeries en gemeenten zijn lid. Ook zijn veel aangesloten leden actief in meer landen. Bij alles wat wij doen staat verbetering van een LHBT-vriendelijke werkomgeving centraal. De naam Workplace Pride sluit daar goed bij aan.’

De Verklaring van Amsterdam is meer dan een intentieverklaring. Het bevat ook een concreet actieplan om voor een meer LHBT-vriendelijke werkomgeving te zorgen. Zo maken het actief ondersteunen van LHBT-programma’s en ‘roze’ netwerken deel uit van het plan. De Verklaring richt zich ook op actief leiderschap, niet alleen van LHBT-‘rolmodellen’ maar ook van hun heteromedestanders (‘straight allies’).

Allemaal goede intenties, maar gaat er nu ook echt wat veranderen? ‘De ondertekenaars zijn zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de tien punten in het actieplan,’ benadrukt David. ‘Daarnaast ontwikkelt Workplace Pride een internationale benchmark. Hiermee wordt gemeten hoe effectief organisaties zijn met hun LHBT-beleid.  Door regelmatig te meten en te communiceren over de resultaten  houden we druk op de ketel.’

Kijk voor meer info op: www.workplacepride.org

Bron: Gay&Night