Volgens het COC zijn er echter tal van aanwijzingen dat de Different-therapie wel degelijk gericht is op ‘verandering’ van de ‘homofiele gerichtheid’. Tot Heil des Volks werft zelfs nieuwe abonnees voor haar tijdschrift De Oogst met boeken over homo-genezing, waar homoseksualiteit wordt gezien als emotioneel kanabalisme. Nu ken ik door mijn voorzitterschap van het COC inmiddels veel theorieën, maar deze was voor mij nieuw.

De boeken die Tot Heil des Volks cadeau geeft aan nieuwe abonnees zijn Andrew Comiskey’s Kracht in zwakheid en Leunend op mijn geliefde – Leven met lesbische gevoelens van Jeanette Howard. Beide boeken zijn mede door Tot Heil des Volks uitgegeven.
Comiskey en Howard zijn beiden geïnspireerd door het werk van Leanne Payne, berucht omdat ze homoseksualiteit ‘emotioneel kannibalisme’ en bezetenheid door de duivel noemt. Haar bekendste boeken zijn Herstel van identiteit door genezend gebed en Crisis in mannelijkheid.
De term ‘emotioneel kannibalisme’ komt dus van Payne en legt zij als volgt uit: ‘Een fysiek zwakke kannibaal eet enkel het vlees van iemand die sterker is om daarmee diens kracht over te nemen. Voor homoseksuelen is dat eigenlijk net zo: hen ontbreekt het aan mannelijkheid en daarom willen ze seks hebben met andere mannen’.

Maar dat doel wordt niet bereikt volgens Payne, want ‘hoe kan een homoseksueel mannelijkheid verkrijgen als hij seks heeft met een andere homoseksueel die het ook mannelijkheid ontbreekt?’
Jochem Pleysier, lid van de Raad van Toezicht van Tot Heil des Volks, prees het werk van Leanne Payne in het door hem in 2007 ingezonden artikel Homogevoelens zijn niet van graniet in het Nederlands Dagblad. Volgens Pleysier geeft Payne in haar boek Crisis in mannelijkheid aan dat homoseksuele gevoelens het gevolg zijn van ‘een psychische neurose’. Pleysier stelt dat de ‘conclusies en therapieën die beschreven worden het resultaat zijn van doorwrochte studies en in het geval van Leanne Payne, jarenlange psychotherapeutische ervaringen’.

Hoewel Different naar buiten toe niet meer spreekt over ‘genezing’ van homoseksualiteit, zijn er tal van aanwijzingen (bovenstaande is maar een voorbeeld) dat men pretendeert homoseksualiteit te kunnen veranderen. Natuurlijk mag je zelf bepalen waar je in gelooft. Kernvraag is echter: willen wij dat dit soort therapieën worden vergoed door de overheid? De wetenschappelijke grondslag ontbreekt en het gaat hier om de behandeling van mensen die toch al in een kwetsbare positie verkeren. Ons antwoord is nee! Wij hebben de minister dan ook onze bevindingen toegestuurd en haar opgeroepen om vervolgonderzoek te doen.

Vera Bergkamp
Voorzitter COC Nederland