TrainstationToen de man het Forest Hills treinstation verliet, liep hij tegen drie Afrikaans Amerikaanse lesbiennes op. Volgens de dames zei hij iets racistisch, volgens de man riepen juist zij een homofobe kreet naar hem. 

Vervolgens ontstond een ruzie waarbij de man hard geslagen werd en zelfs een gebroken neus opliep. Hij riep hierop de hulp van de politie in, die de dames vervolgens arresteerde. Volgens de man gaat het hierbij om een haatmisdrijf.

Een advocaat zegt echter tegen de Boston Herald dat geen enkele verstandige jury zal spreken van een hatecrime onder deze omstandigheden. Hij vindt ook dat hieruit maar weer blijkt hoe idioot de wetgeving rond een hatecrime is. "Een misdrijf is een misdrijf en een wet waarbij mensen in categorieën worden ingedeeld, is gedoemd te mislukken," aldus Harvey Silverglate.

De ACLU is het daar niet mee eens. "Iemand die Joods is kan wel degelijk antisemiet zijn. Het enkele feit dat iemand deel uitmaakt van een bepaalde groep betekent niet dat ze geen haat voor diezelfde groep kunnen hebben."

Na de arrestatie werden de jonge vrouwen (late tienerjaren en begin twintig) op borgsom vrijgelaten. Het lage bedrag van die som doet vermoeden dat de kans die het openbaar ministerie ziet in deze zaak als zwak kan worden gezien.

AN