MoldavieAls gevolg van dit nieuwe beleid worden in de betrokken steden en dorpen geen Gay Pride of andere publieke demonstraties van homoseksuelen getolereerd. Daarnaast worden er geen vergunningen meer verstrekt voor de bouw van onderkomens voor islamitische dan wel LGBT-organisaties.

Gemeenteraadsleden die de beleidsmaatregelen steunen beroepen zich voornamelijk op religieuze redenen en hebben aangegeven te handelen ‘uit vrees voor een homoseksuele epidemie’. Het wordt dan ook algemeen aangenomen dat de Orthodoxe Kerk, de hoeder van het in Moldavië diepgewortelde Orthodox Christelijke geloof, haar invloed op lokaal vlak heeft aangewend om de ban in te voeren.

De lokale beleidswijzigingen moeten nog wel bij de nationale overheid geregistreerd worden. Amnesty International heeft de regering van het aan de Europese Unie grenzende land opgeroepen te handelen in overeenstemming met de Moldavische Grondwet en de internationale mensenrechtenverdragen die het heeft ondertekend, en de discriminatoire beleidsmaatregelen niet te accepteren.

Sinds de Moldavische regering vorig jaar een wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie op de agenda heeft gezet, is een verhit debat ontstaan over de rechtspositie van homoseksuelen en transgenders. Na een intensieve campagne door een schare aan religieuze organisaties keerde een meerderheid in het parlement zich tegen het wetsvoorstel welke de rechten van de LGBT-minderheid in de Moldavische samenleving zou verankeren. Daarop trok de regering het voorstel terug ‘voor verdere beraadslagingen’ en is het sindsdien niet meer aan het parlement voorgelegd. 

JD / Bron: GSN