In 1953 vaardigde toenmalig President Eisenhower bij zijn aantreden een decreet uit waarin het ontslag van alle overheidsambtenaren met een homoseksuele, biseksuele dan wel lesbische geaardheid werd bevolen. Aan de grondslag van dit decreet lag de vrees van de Amerikaanse overheid dat homoseksuele ambtenaren meer kwetsbaar zouden zijn voor chantage door buitenlandse mogendheden (léés: communistische Sovjet-agenten) en als zodanig een groter risico vormden op het lekken van staatsgeheimen.

Als direct gevolg van het decreet ontstond er een heuse heksenjacht, die de documentaire van Howard middels ooggetuigenissen van direct betrokkenen en beeldmateriaal uit deze periode op indrukwekkende wijze weet te reconstrueren. Zo komt onder meer Frank Kameny aan bod, die zelf in 1957 als direct gevolg van het decreet uit het Amerikaanse leger werd ontslagen en zich ontpopte tot één van de eerste Amerikaanse homo-activisten.

Het decreet van Eisenhower, dat tot duizenden ontslagen van werknemers op grond van vermeende homoseksualiteit heeft geleid, werd pas in 1995 door toenmalig Democratisch President Clinton ingetrokken.

De documentaire, die gebaseerd is op het gelijknamige boek van David K. Johnson, wordt in het najaar verwacht en zal op verschillende filmfestivals haar debuut maken.
De trailer van “The Lavender Scare” kan je alvast hieronder bekijken.