In zijn thuisland Oeganda heeft Kalanzi Marvin Richard nooit een geheim gemaakt van zijn homoseksualiteit. Toen de sfeer in het land omsloeg en er op aanstichting van politici en lokale kranten een ware heksenjacht op homoseksuelen ontstond, werd Richard gearresteerd, mishandeld en gemarteld.

Na zijn vrijlating ontvluchtte de jongeman zijn thuisland en trok hij naar het land dat hij kende als internationale voortrekker van de rechten van homoseksuelen, Nederland, alweer hij begin 2011 een asielverzoek indiende.

Gedurende de afhandeling van Richard's asielverzoek stond diens homoseksuele geaardheid voor de Immigratie- & Naturalizatiedienst (IND) niet ter discussie. Toch ging de IND over tot afwijzing van Richard's verzoek omdat men twijfelde aan zijn reisverhaal.

Daarop werd Richard in juni vorig jaar overgebracht naar het detentie- en uitzetcentrum Zestienhoven te Rotterdam, alwaar hij sindsdien in afwachting van zijn uitzetting naar Oeganda vastgehouden wordt.

Internationale actie                                                                                             Movement for Justice, een internationale studentenbeweging voor burgerrechten, heeft inmiddels een petitie gelanceerd, waarin tot de onmiddellijke vrijlating van Richard uit de vreemdelingengevangenis wordt opgeroepen.

In deze verwijst MFJ naar de precaire situatie en actieve vervolging van homoseksuelen en transgenders in Oeganda, dat in verschillende media wordt omschreven als 'één van de ergste plekken ter wereld om als LGBT door het leven te gaan'.

Momenteel behandelt het Oegandese parlement een inmiddels berucht wetsvoorstel, welke onder meer de doodstraf wil invoeren voor homoseksuele handelingen en beoogt individuen te straffen die onderdak dan wel hulp aan homoseksuelen verschaffen.

JD / Bron: GSN