De golf van ontvoeringen, martelingen en moorden op Iraakse jongeren ving aan op 6 februari jongstleden in voornamelijk Shi'itische wijken van de hoofdstad Bagdad. De slachtoffers blijken allemaal jongeren met een 'alternatieve' kledingstijl te zijn, welke onder de Iraakse bevolking bekend staat als 'emo'. Hoewel de 'emo'-stijl haar oorsprong vindt in de Amerikaanse hardcore punk-rock scene van de jaren '80, wordt er in Irak weinig onderscheid gemaakt tussen 'emo' en 'homoseksueel'/'lesbisch'.

Een Iraakse homo-activist geeft aan dat onder de Iraakse bevolking de aanname wijdverspreid is dat de meeste emo's de duivel aanbidden en homoseksueel zijn, waarbij jongemannen zich vrouwelijk gedragen en vrouwen zich mannelijk gedragen.

Achter de moorden zouden zeker twee verschillende Shi'itische milities zitten, die bekend staan als het 'Leger van de Verlosser' en de 'Beweging der Rechtvaardigen'. Hun werkwijze is echter identiek, waarbij men lijsten met daarop de namen van de geselecteerde jongeren verspreidt met daarbij een ultimatum om zich binnen vier dagen te conformeren en zich op het juiste pad te begeven.

Zo zouden de afgelopen maand alleen al tussen de vijftig en honderd Iraakse jongeren in Bagdad door leden van deze milities op brute wijze zijn vermoord. Van de meesten onder hen was er sprake van ernstige verminking van het hoofd, nadat deze door onophoudelijke slagen met betonblokken was bewerkt. Een foto van een slachtoffer kan je hier bekijken, doch wees gewaarschuwd!) 

Iraakse overheid 'medeplichtig'
Inmiddels is bekend geworden dat het Iraakse Ministerie bekend was met de dodenlijsten, doch daarop geen actie heeft ondernomen. Volgens een anonieme bron binnen het Ministerie werd er anderhalve week geleden een klacht wegens bedreiging ingediend tegen een militielid door de familie van één van de jongeren, wiens naam op de dodenlijst voorkwam. De man in kwestie, lid van het 'Leger van de Verlosser', had per SMS doodsbedreigingen geuit aan de jongeman, doch was door diens bezorgde familieleden in het nauw gedreven en staande gehouden. Op de mobiele telefoon van de man bevonden zich de nummers van twaalf jongeren die op de lijsten voorkwamen. De politie weigerde echter gevolg te geven aan de aanklacht en liet de man weer vrij.

De recente moordgolf op LGBT- en emo-jongeren zou volgens ingewijden voortvloeien uit de voortdurende machtsstrijd tussen de Shi'itische meerderheid en Soennietische minderheid in Irak. De machtige Shi'itische militieleider Muqtada al-Sadr zou met deze moordpartijen de Soennietische premier Al-Maliki internationaal in zijn hemd willen  zetten wegens zijn onkunde om het Iraakse volk te beschermen. Daartegenover wil Al-Maliki de reeds gespannen verhoudingen tussen de Soennietische en Shi'itische milities niet verder laten oplopen en doet hij dus niets. 

Nieuwe dodenlijsten
Inmiddels zijn in een vijftal wijken van de Iraakse hoofdstad afgelopen donderdag nieuwe lijsten in omloop gebracht waarop de namen van vooral universiteitsstudenten prijken. Zij worden daarin opgeroepen om binnen vier dagen 'hun immorele gedrag te staken'. Een nieuwe golf van moorden zou dan ook de komende dagen kunnen plaatsvinden.

COC Nederland zegt minister Leers (Asiel) op te roepen geen homoseksuele asielzoekers terug te sturen. Bekijk een item van EenVandaag over Iraakse homo's:

sitestat

JD / Bron: GME/GSN