Wegens teruglopende subsidie is de stichting niet meer in staat een kostendekkende exploitatie te realiseren, zo meldt de organisatie. De gemeente Amsterdam heeft de subsidie voor buddyzorg met ingang van 1 januari 2012 beëindigd. Hierdoor is een gat in de exploitatie voor 2012 ontstaan van ruim €350.000. Daarnaast brengt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met ingang van 2013 de subsidie voor preventie terug met ruim €650.000. Hierdoor is Schorer niet in staat haar activiteiten voort te zetten.

Er werd de laatste maanden nog getracht om met SOA Aids Nederland te fuseren, maar dit is niet gelukt. Dit komt mede door 'de omvang van de boventalligheid in de personele bezetting' van Schorer en onzekerheden over de subsidieverlening voor de komende jaren.

Schorer verzorgde jarenlang voorlichtingscampagnes, o.a. op Gay.nl en in Gay&Night, onder de naam 'Man tot Man'. Daarnaast hield Schorer jaarlijks een grootschalig onderzoek onder mannen die seks hebben met mannen, de Schorer Monitor.