Sophie in 't VeldHet bewuste jaarrapport maant de Europese Commissie ook aan tot actie op het gebied van LGBT-rechten. Geweld dat gericht is tegen homoseksuelen en transgenders dient te worden opgenomen in de Europees gecoördineerde actieprogramma’s tegen gender-gebaseerd geweld, en de Europese Commissie zou nu echt werk moeten maken van een zogenaamd ‘Stappenplan ter bewerkstelliging van gelijke rechten op grond van seksuele geaardheid en gender identiteit’.

Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66), die het bewuste jaarrapport op schrift heeft gesteld, maakte bij het indienen van het rapport de volgende kanttekening:

'Ik begrijp Europa soms niet. Het staat ons toe om vanuit Nederland de grens richting Duitsland over te trekken, en brood als brood, en kaas als kaas te herkennen. Liefde daarentegen wordt dan weer niet zo makkelijk herkend. Mijn conservatieve collega’s blijven maar proberen om koppels van het gelijke geslacht in hun eigen land uit te sluiten. Vrijheid van beweging staat echter voorop binnen de Europese Unie, en aldus zullen de gelijke rechten overwinnen.’

Onlangs nog namen de nationale parlementen van Litouwen, Roemenië en Hongarije wetsvoorstellen aan waarin het gezin uitdrukkelijk werd gedefinieerd als een unie tussen een man en een vrouw, met als doel een wettelijke opening voor het homohuwelijk en andere rechten voor homoseksuelen binnen de nationale wetgeving onmogelijk te maken.

Rechten LGBT harde eis voor lidmaatschap Europese Unie
Ook in haar monitoring van de voorbereidingen die de Balkanlanden Macedonië en Bosnië-Herzegovina treffen om te voldoen aan de eisen voor een toekomstig lidmaatschap van de Europese Unie, maakt het Europese Parlement zich sterk voor de verbetering van de rechten van homoseksuelen en transgenders in beide landen.

Wat het Europese Parlement betreft komen de Balkanlanden in kwestie niet voor toetreding in aanmerking, zolang hun nationale parlementen hun respectievelijke anti-discriminatiewetgeving niet aanpassen, opdat deze ook discriminatie op grond van seksuele geaardheid zou omvatten. Daarnaast worden beide landen opgeroepen om per direct hun schoolboeken aan te passen waarin homoseksualiteit als een ziekte wordt aangeduid.  

JD / Bron: LGBT-EP