De opmerking van de minister is te lezen in een antwoord op Kamervragen van Pia Dijkstra (D66). Dijkstra vroeg premier Rutte om opheldering nadat hij recentelijk zei dat homo's onder dit kabinet bloed mogen doneren. Dit is echter niet het geval.

Uit het antwoord van Schippers blijkt dat het kabinet met een open blik naar de situatie wil kijken. Iets veranderd is er dus (nog) niet. "In Nederland staat de veiligheid van de ontvanger altijd voorop. Desondanks mogen donoren slechts met een heel goede reden worden uitgesloten van bloeddonatie. Het selectiebeleid voor bloeddonatie is erop gericht mensen uit te sluiten die risico’s hebben gelopen of lopen op bloedoverdraagbare aandoeningen. Dat betekent dat mannen die seks hebben gehad met mannen (MSM) uitgesloten worden van bloeddonatie. Dit beleid is in lijn met de Europese richtlijn voor bloed," aldus Schippers.

Schippers zegt Sanquin, de Nederlandse bloedbank, te laten kijken naar de situatie in het Verenigd Koninkrijk: "Daar mogen mannen van wie het laatste seksuele contact met mannen meer dan 12 maanden geleden was, nu bloed doneren. Ik meen dat dit voor de doelgroep een betekenisloos en mogelijk kwetsend selectiecriterium is. Desondanks heb ik Sanquin gevraagd om te onderzoeken op basis van welke argumenten het Verenigd Koninkrijk het selectiebeleid heeft aangepast, en in hoeverre deze argumenten geldig zijn voor de Nederlandse situatie."

Voor het zomerreces komt het kabinet met een duidelijk standpunt.

KS