Het is schokkend om te lezen welke gruwelijkheden er worden begaan. Zo executeren doodseskaders mannen die verdacht worden van homoseksualiteit door lijm in hun anus te injecteren en hen vervolgens een laxerend middel toe te dienen. Een gruwelijke dood is het gevolg. Mensen vinden het lichaam van hun geliefde bij het vuilnis met afgesneden geslachtsdelen.

Natuurlijk is de onveiligheid in Irak voor velen een groot probleem. Maar tegen LHBT’s is sprake van systematisch geweld, dat toeneemt in gruwelijkheid en zich uitbreidt. LHBT’s zijn in Irak vogelvrij.

Het COC wil daarom dat LHBT vluchtelingen uit Irak asiel krijgen in Nederland. We zijn daarover al een tijd in overleg met minister Leers. Terugsturen brengt hen namelijk in direct levensgevaar. Het lijkt erop dat minister Leers zich nu ook realiseert dat de situatie daar bedreigend is en wil de regelgeving aanpassen. Maar zijn beleid moet verder gaan. LHBT asielzoekers uit Irak mogen onder geen beding uit ons land worden gezet. Dus ook niet in de tussentijd dat er nu nieuw beleid wordt ontwikkeld.

Naar schatting van het COC lopen momenteel tussen de vijf en vijftien LHBT-asielzoekers uit Irak het risico om te worden uitgezet. Op 8 maart jongsleden besteedde EénVandaag uitgebreid aandacht aan deze kwestie. Je kunt die aflevering terugkijken op uitzendinggemist.nl.

Ook in Nederland zijn we er nog niet als het om volledige gelijke behandeling van LHBT’s gaat, maar wat hebben we het in verhouding goed. In Irak is de overheid op de hoogte van deze misdaden en doet in sommige gevallen zelfs mee. Je kunt niet anders concluderen dat Nederland in vergelijking met Irak een paradijs is. Juist daarom is het van belang dat Nederland internationaal een belangrijke rol speelt in de verdediging van mensenrechten en concreet in dit dossier laat zien dat rechten voor LHBT’s ook fundamentele mensenrechten zijn.

Ik beluister soms het vooroordeel dat aanpassing van de asielregelgeving voor LHBT’s leidt tot een tsunami aan vluchtelingen in Nederland. Maar dit is echt onzin. Homoseksualiteit roept in Irak zoveel agressie op dat je wel tien keer nadenkt om hierover te liegen. Het komt eerder andersom voor dat een asielzoeker zijn of haar geaardheid verzwijgt uit angst om vermoord te worden als de aanvraag niet wordt verleend.

Het is een morele verplichting van Nederland om een veilige haven te bieden aan mensen die in een ander land vanwege hun seksuele geaardheid met de dood worden bedreigd. Onze lobby gaat door om te voorkomen dat LHBT asielzoekers uit Irak worden uitgezet.

Vera Bergkamp
Voorzitter COC Nederland