Valerie Gas en Nathalie Dubois zijn sinds 1989 een koppel en gingen in 2002 in hun thuisland Frankrijk een geregistreerd partnerschap aan. Nadat Nathalie Dubois via In-vitrofertilisatie zwanger was geworden en het leven schonk aan een kind, wilde haar partner Valerie zich officieel laten registreren als adoptie-ouder. Tot hun verrassing bleek dat de Franse wetgeving geen ruimte biedt aan partners binnen een geregistreerd partnerschap om wettelijk als adoptie-ouder erkend te worden. Daarentegen is van een dergelijk wettelijk obstakel geen sprake voor partners binnen een huwelijk.

Aldus trok het paar naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg om de mogelijkheid van een huwelijk in Frankrijk af te dwingen - en daarmee de mogelijkheid voor Valerie Gas om zich te kunnen registreren als adoptie-ouder van het kind.

Tot veler verrassing oordeelde het Europese Hof echter negatief op de rechtsgeldigheid van de bezwaren van het paar. Volgens het Hof is er geen sprake van discriminatie, daar de Franse wetgeving geen onderscheid maakt tussen heteroseksuele en homoseksuele koppels binnen het kader van het geregistreerde partnerschap.

Homohuwelijk geen mensenrecht
Opvallend is de afweging van het Hof over het homohuwelijk. In haar oordeel stelt het Hof dat het huwelijk geen recht op zich is. Wel dient de Staat te voldoen aan het recht van burgers om een familie te kunnen vormen. Daar de Franse Staat en Wetgeving het mogelijk maakt voor homoseksuelen om een geregistreerd partnerschap aan te gaan, is er van een inbreuk op dit recht dan ook geen sprake, aldus is de redenatie van het Hof.

Verder breekt het Hof in deze uitspraak een lans voor het recht van homoseksuelen om hun relatie te bezegelen met een kerkelijk huwelijk. Zo oordeelt het Hof dat landen, die het homohuwelijk wettelijk mogelijk hebben gemaakt, vanuit het anti-discriminatiebeginsel verplicht zijn om deze verbintenis tussen homoseksuelen ook binnen een religieus kader mogelijk te maken.

Wat het Europese Hof betreft is de Nederlandse overheid derhalve verplicht om onder meer het kerkelijk huwelijk voor homoseksuelen mogelijk te maken.

Gemiste kans
Alex Greenwich, voorvechter van het homohuwelijk in Australië, noemt de uitspraak ‘teleurstellend’, en wijst op het gegeven dat rechtbanken in Zuid-Afrika, Canada en verschillende Amerikaanse Staten het homohuwelijk als basisrecht hebben aangemerkt. ‘Het Europese Hof voor de Mensenrechten had een historische kans om pal te staan voor de gelijkheid van miljoenen Europese burgers, maar koos ervoor om in te gaan tegen haar eigen grondbeginselen en een oordeel te verstrekken welke discriminatoir beleid jegens Europese koppels van het gelijke geslacht in stand houdt.’

COC Nederland heeft tot op heden niet gereageerd op de bewuste uitspraak.

 

JD / Bron: Advocate/GNN