Hoewel de nieuwe Gezinswet meerdere positieve beleidsmaatregelen ten behoeve van het kind inhoudt, zoals de aanstelling van een Speciale Ombudsman voor Kinderrechten en het voorrang verlenen aan rechtzaken waarin de rechten van het kind een rol spelen, heeft de zelfverklaarde Burgerbeweging voor Familie- en Kinderrechten het Sloveense volk opgeroepen om de wet naar de prullenmand te stemmen.

Het grootste struikelblok voor deze conservatieve burgerbeweging zijn dan ook de rechten die voor homoseksuelen zijn opgenomen in deze Gezinswet. Zo wordt het homoseksuelen met deze wet onder meer toegestaan het kind van hun partner te adopteren.

De Burgerbeweging voor Familie- en Kinderrechten verdedigt haar positie tegen de Gezinswet door erop te hameren dat ‘deze het uitzonderlijke belang van vrouwen en mannen in het geboorteproces noch in de persoonlijke ontwikkeling en het opvoeden van kinderen erkent.’ Daarnaast regelt de Gezinswet het opnemen van lessen over homoseksualiteit in het curriculum van het landelijke onderwijs, iets wat de burgerbeweging enkel wil toestaan wanneer daar consensus onder de betrokken ouders over aanwezig is.

Homovriendelijk Slovenië
Het kleine Balkanland, welke deel uitmaakte van het voormalige Joegoslavië en in 2004 volwaardig lid werd van de Europese Unie, staat bekend als een gematigd tolerant land ten opzichte van homoseksuelen. In 2006 voerde Slovenië het geregistreerde partnerschap voor homoseksuele koppels in. Daarnaast kent het land effectieve gevangenisstraffen voor gay-bashers. Zo werden afgelopen jaar drie Slovenen tot zeven maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld wegens het fysiek mishandelen van een homo-activist in de Sloveense hoofdstad Ljubljana.

Verwacht wordt dat de Slovenen de Gezinswet via de volksraadpleging zullen omarmen, al hangt de rechtsgeldigheid van het referendum af van het opkomstpercentage.

JD