Wanneer rekruten aangeven homoseksueel te zijn, worden zij niet alleen geconfronteerd met vragen over hun seksuele gedragingen en voorkeuren, maar ook of zij van voetbal houden of met welk speelgoed men als kind graag speelde. Ook wordt stelselmatig gevraagd of men een voorliefde heeft voor damesparfum, en of men graag vrouwenkleren draagt.

Uit getuigenissen van homoseksuele rekruten blijkt dat veel Turkse legerartsen, naast een dergelijk kruisverhoor, betrokkenen stelselmatig vragen om foto’s van zichzelf te overleggen waaruit onweerlegbaar een homoseksuele geaardheid zou moeten blijken. Veelal wordt dan gevraagd naar foto’s waarop de rekruut in kwestie met herkenbaar gezicht in vrouwenkledij staat afgebeeld.

Sociaal stigma
Homoseksualiteit mag dan niet strafbaar zijn in Turkije, desalniettemin overheerst vooralsnog een zwaar sociaal stigma op homoseksualiteit onder de bevolking buiten steden als Ankara en Istanbul, waar vorig jaar nog een eerste openlijke gay pride werd georganiseerd.

In haar weigering om homoseksuele mannen tot haar rangen toe te laten, baseert het Turkse leger zich op een document uit 1968 van de hand van de Amerikaanse Psychiatric Association, welke homoseksualiteit als ziekte benadert.

Een inmiddels gepensioneerde oud-generaal licht de gedachte achter de uitsluiting van homoseksuelen in het Turkse leger alsvolgt toe: “Open homoseksuele mannen in het leger zouden problemen met de discipline teweegbrengen (…) en zouden met de logistieke noodzaak om aparte faciliteiten (slaapruimtes, douches, trainingsruimtes) te installeren onpraktisch zijn.”

Het keuringsproces welke homoseksuelen moeten ondergaan beschouwt de oud-generaal als een noodzakelijk kwaad opdat voorkomen zou worden dat mannen hun dienstplicht zouden ontduiken door zich onder valse voorwendselen als homoseksueel voor te doen.

Roze Certificaat
Wanneer de legerarts eenmaal overtuigd is van de verklaarde homoseksuele geaardheid, dan wordt de rekruut in kwestie vrijgesteld van legerdienst en krijgt deze een zogenaamd ‘Roze Certificaat’.

Turkse homoseksuelen die een dergelijk certificaat hebben ontvangen kunnen daar in hun verdere leven als burger echter op een onaangename manier mee geconfronteerd worden. Zo is het niet ongewoon dat werkgevers in de sollicitatieprocedure contact opnemen met het leger om te achterhalen of de sollicitant zijn dienstplicht heeft vervuld. Wanneer er sprake is van een Roze Certificaat, dan is er een grote kans dat de sollicitant niet langer in aanmerking komt voor de baan.

Over het Roze Certificaat, het voorafgaande keuringsproces en de gevolgen voor Turkse homoseksuelen is een documentaire gemaakt, genaamd The Pink Certificate, welke sinds deze week op het BBC World kanaal is te bekijken.

JD / Bron: BBC