KalanziDirecte aanleiding voor het protest vormt de zaak van de Oegandese homoseksuele asielzoeker Kalanzi Marvin Richard, die sinds juli vorig jaar onder uiterst sobere omstandigheden in de vreemdelingenbajes te Rotterdam is opgesloten in afwachting van zijn uitzetting naar Oeganda.

Movement for Justice heeft deze zaak ter harte genomen en is, zoals eerder hier bericht, onder meer een petitie gestart die de Nederlandse overheid oproept om Kalenzi onmiddellijk in vrijheid te stellen en elk voornemen tot uitzetting op te schorten.

Volgens één van de organisatoren van de demonstratie is het algemeen bekend dat homoseksuelen, lesbiennes en transgenders in Oeganda bloot staan aan publieke haatcampagnes die door prominente politici en geestelijken worden geleid. Het terugsturen van de openlijk homoseksuele Kalanzi door de Nederlandse autoriteiten zou dan ook een onaanvaardbaar risico op persoonlijke vervolging en gevaar voor het leven van Kalanzi inhouden, aldus MfJ.

In een officiële verklaring is de beweging dan ook niet mals voor het Nederlandse asielbeleid: “De Nederlandse autoriteiten sturen willens en wetens LGBT-asielzoekers terug naar landen waar een groot risico bestaat dat zij worden blootgesteld aan martelingen, gevangenschap, gedwongen huwelijken dan wel een gewelddadige dood door homofobe gewapende groeperingen.    

De petitie, die inmiddels door zo’n zeshonderd mensen uit voornamelijk Nederland is ondertekend, zal tijdens de demo aan de Nederlandse Ambassade worden overhandigd. Deze zal plaatsvinden op maandag 2 april aanstaande, tegenover het gebouw van de Nederlandse ambassade in Hyde Park Gate te Londen.

Inmiddels zou de actie van MfJ en daaruit voortvloeiende media-aandacht de IND ertoe hebben gebracht om de zaak van Kalanzi nogmaals te bestuderen.

JD / Bron: GSN