Een coming-out is voor homoseksuelen en lesbiennes in Soedan niet aan de orde. Het Wetboek van Strafrecht schrijft de doodstraf voor voor hen die seks bedrijven met iemand van hetzelfde geslacht. Indien bewijs daarvoor ontoereikend zou blijken maar er desalniettemin serieuze verdenkingen zijn, dan kan gevangenisstraf of een aantal zweepslagen worden opgelegd.

Nog afgezien van de eventuele strafrechtelijke gevolgen, kan openlijke homoseksualiteit ernstige sociale en economische repercussies hebben: Ontslag dan wel weinig tot geen kans om ergens aangenomen te worden, verbanning uit de familie en gemeenschap, en zelfs moord op grond van eerwraak. 

Gay-life in Soedan
Op Rainbow Sudan verschijnen onder meer artikelen over homoseksualiteit en haar geschiedenis in Soedan, over Islam en homoseksualiteit, en het moslim en homo zijn.

De redacteur achter Rainbow Sudan is een 32jarige, ambitieuze academicus die in de Soedanese hoofdstad Khartoum woont. Hij geeft aan dat religie sterk verankerd is in de Soedanese samenleving, en homoseksualiteit er als één van de grootst mogelijke zonden wordt beschouwd.   

Voor veel homoseksuelen in Soedan vormt het internet het enige platform waar men vrijuit over het taboe van homoseksualiteit kan praten en contact met gelijkgezinden kan leggen.

Daarnaast zijn er een aantal plekken in de Soedanese hoofdstad waar homoseksuelen samenkomen. Daar komen ook homoseksuele soldaten en politieagenten op af, wat door andere homoseksuelen wordt ervaren als een vorm van zekerheid dat er geen razzia’s gepland zijn. Discretie en wederzijds respect staan centraal op deze ontmoetingsplekken, vanuit het onuitgesproken gemeenschappelijke besef dat het leven van een dubbelleven al moeilijk genoeg is.

Zelfhaat
In het conservatief-religieuze Soedan ervaren veel homoseksuelen hun geaardheid echter als een ziekte. Velen onder hen zijn getrouwd en voelen zich gevangen in het schijnleven wat ze leiden. Een gevoel van zelfhaat overheerst, welke men tevergeefs door therapie dan wel religieuze devotie probeert te ‘genezen’. Daarnaast is angst prominent aanwezig, vanuit het besef dat de overheid strengt optreedt tegen alles wat als ‘immoreel’ wordt beschouwd. Zo werd in 2009 nog een vrouw tot zweepslagen veroordeeld, enkel omdat ze een jeansbroek in het openbaar droeg.

Het is dit verstoorde beeld over wat homoseksualiteit inhoudt, welke Mohammed ertoe bracht om Rainbow Sudan op te richten. ‘De Soedanese samenleving beschouwt homoseksualiteit als een “fenomeen” en niet als realiteit. Het wordt beschouwd als een zonde en een psychologisch gedrag welke als “ziek” wordt bestempeld; Een idee wat vaak overgenomen is door veel Soedanese homoseksuelen, lesbiennes en transgenders.’

Rainbow Sudan moet een platform worden waar discussies worden gevoerd over wat het betekent om LGBT te zijn in de Soedanese samenleving en waar veroordelingen vanuit islamitische hoek kritisch onder de loep worden gelegd, opdat het tij van het negatieve zelfbeeld onder homoseksuelen in Soedan gekeerd kan worden.

JD / Bron: Pinknews/GME