verbaal geweldZo leek de rel rond de kandidatuur van de Canadese transgender Jenna Talackova voor de Miss Universe verkiezing te zijn opgelost, toen het bestuur van de organisatie achter de Miss-verkiezing onder druk van de publieke opinie alsnog besloot transgender vrouwen toe te laten. Deze week kwam er stevige kritiek op deze beslissing, en wel uit onverwachte hoek: Eriz Lanseta, een in maart dit jaar tot Miss Gay Philippines verkozen homoseksuele travestiet, haalde deze week zwaar uit naar de Canadese kandidate en gaf aan dat de Miss Universe verkiezing ‘enkel bedoeld (is) voor “echte” vrouwen.’

‘“Echte” vrouwen zijn vrouwen die kinderen kunnen dragen en baren’, aldus de Filippijnse Miss Gay, die transgender vrouwen oproept om respect te tonen voor verkiezingen die de vrouwelijke schoonheid eren, en zich er verre van weg te houden.  

Erkenning in Botswana
Dat dit staaltje van onverdraagzaamheid binnen de LGBTI-gemeenschap helaas niet op zichzelf staat, blijkt uit een speciale bijeenkomst welke de Botswaanse LGBTI-gemeenschap afgelopen zaterdag belegde. Het enige punt op de agenda: ‘het benoemen en komaf maken met de verschillen tussen de LGBTI-groepen, die aanleiding tot discriminatie onderling kunnen geven.'  

Tijdens deze informele bijeenkomst werd ingegaan op de achterliggende redenen voor discriminatie binnen de Botswaanse LGBTI-gemeenschap. Ook hier kwam naar voren dat met name de transgender-gemeenschap vaak op onbegrip en vooroordelen stuit in haar contacten met lesbiennes, homoseksuelen en biseksuelen.

Zo bleken transgender mannen, die nog geen geslachtsveranderende operatie hebben ondergaan, vaak een druk te voelen van de zijde van de lesbische gemeenschap om zich als lesbiennes te identificeren, omdat zij nog vrouwelijke biologische kenmerken vertonen.

Een transgender man, die eerder als vrouw kinderen had gebaard, werd op zijn beurt vaak geconfronteerd met onbegrip vanuit de LGB-gemeenschap waarbij zijn gender steevast in vraag werd gesteld door het feit dat hij biologische kinderen had gebaard. Het feit dat hij daarbovenop een relatie met een vrouwelijke homoseksueel had was voldoende voor homoseksuelen om hem als ‘lesbienne’ af te doen.

Transgender vrouwen bleken zich op hun beurt gediscrimineerd te voelen door de Botswaanse homoseksuele gemeenschap door terugkerende verwijten van homoseksuelen dat zij hun gemeenschap hebben ingeruild voor een leven als vrouw.

Ook partners van transgenders gaven aan veel onbegrip te ervaren vanuit de LGB-gemeenschap omdat zij zich niet identificeerden met hun respectievelijke gemeenschappen.  

Deelnemers aan de bijeenkomst verklaarden na afloop hoopvol te zijn om deze vormen van discriminatie en onbegrip binnen de LGBTI-gemeenschap het hoofd te bieden. Allen erkenden dat er meer dient te worden ingezet op het delen van kennis en het verzorgen van trainingen om dit probleem te tackelen. Tot het zover is wordt de transgender- gemeenschap in Botswana verzocht om geduld op te brengen voor homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen die onbekend zijn met het transgender-zijn.

JD / Bronnen: GSN / Behind the Mask