Buurtbewoners van de Mars Hill Kerk zagen zes zwartgeklede figuren in het holst van de nacht de kerk bekogelen met grote stukken steen. De eeuwenoude glas-in-lood-ramen van de bewuste kerk overleefden de stenenregen niet, en de aangebrachte schade loopt in de duizenden euro’s.

In een reactie verklaarde de voorganger van de Mars Hill Kerk, Tim Smith, dat het hem bedroefde dat enkelingen het nodig vonden om tot vandalisme over te gaan om gehoord te worden, maar dat hij de daders geen kwaad toewenst. De Mars Hill Kerk staat in de stad bekend om haar conservatieve visie op homoseksualiteit en haar strikte oordeel over homoseksuelen als ‘zondaars’.

Positieve noot
De vandalenstreek lijkt echter een positief staartje te krijgen. Na het horen van de feiten, heeft de homo-vriendelijke Metropolitan Community Church en haar homoseksuele voorganger, dominee Nathan Meckley, onmiddellijk contact opgenomen met de Mars Hill Kerk-gemeenschap. ‘Ik voelde een sterke behoefte om duidelijk te maken dat deze vandalen niet mijn belangen als openlijke homoseksueel en christen vertegenwoordigen’, aldus Meckley, die de handen uit de mouwen stak om een helpende hand te bieden in het opruimen van de aangebrachte schade.

Deze daad van onbaatzuchtigheid van Meckley is met beide armen omarmd door de conservatieve leden van de Mars Hill Kerk en heeft nu geleid tot het begin van een dialoog tussen beide kerkgemeenschappen, ondanks hun sterk uiteenlopende visies over homoseksualiteit en andere ethische kwesties.

“Het simpele feit dat we elkaar nu ontmoeten en leren kennen maakt dat we elkaar nu beginnen te begrijpen op een heel ander niveau”, aldus Meckley.

JD / Bron: KATU.com