YemenDe pagina in kwestie plaatst regelmatig foto´s van Jemenietische jongemannen, voornamelijk afkomstig uit de Jemenietische havenstad Aden, die door de beheerder van de site publiekelijk worden geout als zijnde homoseksueel. Of de jongeren in kwestie daadwerkelijk homoseksueel zijn is niet bekend. In de omschrijving van de foto´s somt de beheerder eveneens de plaatsen op waar betrokkene(n) zich vaak zouden ophouden. Vaak zijn dit de in Jemen onder jongeren populaire winkelcentra.

Naast het veelvuldig uiten van denigrerende en hatelijke opmerkingen onder de geplaatste foto´s, houden gebruikers van de bewuste pagina elkaar vervolgens op de hoogte van ontwikkelingen. Zo is onder meerdere foto´s aangegeven dat de betrokken jongemannen inmiddels in elkaar zijn geslagen, of –in één gedocumenteerd geval van een Saudische uitwisselingsstudent- de vlucht hebben genomen naar het buitenland.

Recentelijk zijn zelfs de namen van de moeders van een aantal jongemannen op de pagina gepubliceerd, waarmee de publieke outing van de betrokken jongeren een feit is.

Slachtoffer
Een man die in Jemen woont en werkt, en wiens foto op de bewuste pagina is geplaatst en tegen wil en dank publiekelijk als homoseksueel is gebrandmerkt, rapporteerde de pagina en diende een klacht in bij Facebook. Tot zijn grote verbazing ontving hij enkele weken later een schriftelijke reactie, waarin hem werd meegedeeld dat de inhoud van de site niet in strijd is met de gebruikersbepalingen zoals vastgesteld door Facebook. Ook een persoonlijk initiatief van de auteur, waarbij een twintigtal Facebook-gebruikers in de tweede week van april werden gemobiliseerd om de pagina te rapporteren als 'haatzaaiend' leverde niets op.

Volgens de man, die omwille van zijn werkzaamheden in Jemen anoniem wenst te blijven, gaat het nieuws over het bestaan van de bewuste pagina en haar inhoud als een lopend vuurtje rond in de Jemenietische havenstad. 'Homo's hebben 't echt niet makkelijk deze dagen. Ik ken veel hetero's die me ineens bellen dat ik op moet passen en dat ik op de site sta. Tegenwoordig ga ik dan ook amper de deur meer uit als ik in Aden ben voor mijn werk.' 

Jemen
In de conservatieve tribale samenleving van Jemen wordt homoseksualiteit als geaardheid niet getolereerd. Het Arabische land is één van zeven landen in de wereld, waar de doodstraf staat op seks tussen volwassen individuen van hetzelfde geslacht.

In beschouwing nemende dat eerwraak ten behoeve van de bescherming van de positie en het aanzien van de familie een diepgeworteld fenomeen is in Jemen, brengt het publiek outen van jongemannen als homoseksuelen dan ook grote risico's met zich mee voor de betrokkenen. De jongemannen wier foto op de Facebook-pagina zijn geplaatst en als homoseksueel zijn 'ontmaskerd' lopen dan ook een reëel risico op sociale uitsluiting, discriminatie, mishandeling en/of marteling door politie-agenten, dood door eerwraak dan wel vervolging door de autoriteiten.    

De bewuste haatsite tekent met het publiek outen van jongemannen in Jemen dan ook in zekere zin het doodvonnis van betrokkenen. 

Facebook
De handelswijze van Facebook in deze lijkt dan ook elke verbeelding te tarten en een ogenschijnlijke wereldvreemdheid in haar censuurbeleid aan de dag te leggen. Het is reeds bekend dat dit vermaarde internationale sociale medium, dat binnenkort naar de beurs trekt, in het verleden verschillende keren de headlines heeft gehaald door haar puriteins aandoend censuurbeleid, waarbij bijvoorbeeld foto´s met esthetisch (mannelijk/vrouwelijk) naakt dan wel van elkaar zoenende mannen kort na plaatsing van de site werden verwijderd.

De weigering van Facebook om -in dit geval- een onvervalste haatsite aan te pakken is dan ook onbegrijpelijk. Het wekt de sterke suggestie dat dit mondiale bedrijf niet op de hoogte lijkt te zijn van de kracht van haar medium, dan wel van de nare gevolgen die een onvrijwillige publieke outing in een homofoob ontwikkelingsland kan hebben.

Nochtans was de grootschalige vervolging van homoseksuelen, ‘emo’s’ en andere arabische jongeren in Irak recent nog wereldnieuws. Zeker 60 Iraakse jongemannen werden in de eerste maanden van dit jaar op grond van hun alternatieve kledingstijl, westers kapsel en/of vrouwelijk aandoende attributen bruut vermoord door extremistische milities in de Iraakse hoofdstad Bagdad.

De Jemenietische haatpagina is inmiddels sinds 30 maart 2012 online, en bevat heden foto´s van meer dan veertig jongemannen wier dagelijks leven door deze ongevraagde outing praktisch onmogelijk is gemaakt.

Vanuit privacy-overwegingen is besloten om hier geen link naar de bewuste pagina te plaatsen.

 

JD / Eigen berichtgeving