Op 8 mei jongstleden berichtte Gay.eu als eerste over de bewuste haatpagina op Facebook. Op de pagina werden regelmatig foto's geplaatst van Jemenietische jongemannen, vergezeld van hun identiteitsgegevens, de plaatsen waar ze zich vaak zouden ophouden en -in sommige gevallen-  de identiteitsgegevens van de moeders van betrokkenen. In de bijschriften werden de jongemannen omschreven als 'zieke' homoseksuelen, perverten en onnatuurlijken, waar geen plaats voor was in Jemen.

Na publicatie van de foto's werd vervolgens door de beheerder en de bezoekers bijgehouden of betrokkenen reeds te grazen waren genomen. Zo viel onder meerdere foto´s te lezen dat de betrokken jongemannen inmiddels in elkaar waren geslagen, of  -in één gedocumenteerd geval van een Saudische uitwisselingsstudent- de vlucht had genomen naar het buitenland.

Klachten over deze pagina vonden geen gehoor bij Facebook. Na het rapporteren van deze pagina ontving een direct betrokkene, wiens foto op de bewuste pagina was geplaatst en tegen wil en dank publiekelijk als homoseksueel was gebrandmerkt, een schriftelijke reactie, waarin hem tot zijn grote verbazing door een Facebook-medewerker werd meegedeeld dat de inhoud van de site niet in strijd was met de gebruikersbepalingen zoals vastgesteld door Facebook.

Hoera!! ... of toch niet.
Uiteindelijk haalde Facebook op 14 mei 2012 de inmiddels in Jemen beruchte pagina uit de lucht. Daarmee leek de mondiale netwerksite gehoor te hebben gegeven aan de klachten die in het verloop van verschillende weken over de pagina waren binnengestroomd. Dit was echter te vroeg gejuicht, nu blijkt dat de eerste versie van deze pagina, na eerder verwijderd te zijn, opnieuw door Facebook is vrijgegeven.

Hoewel de activiteit op deze pagina aanzienlijk minder is, prijken er desalniettemin een tiental foto's en linkjes naar profielen van Jemenietische mannen die als homoseksueel worden geout. In Jemen geldt de doodstraf voor homoseksuelen.

Opdat Facebook niet langer een platform zou bieden aan dergelijke haatzaaiende pagina's waarop individuen onvrijwillig worden geout, roept Gay.eu haar lezers op om de bewuste pagina te rapporteren als haatzaaiend en als een schending van de privacy. Dit kan door het tandwiel aan te klikken, waarna men de pagina kan rapporteren (Let wel! Het is niet de bedoeling om zelf op deze pagina verwensingen of anderszins neer te schrijven. Dat helpt de betrokkenen niet verder, en je zet alleen jezelf maar voor schut).

Facebook 'homovriendelijk'
Ondertussen heeft de Amerikaanse Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) aangekondigd om Facebook te eren voor de inzet die het sociale netwerkbedrijf de afgelopen twee jaar heeft getoond om LGBT-rechten te promoten en homofobie tegen te gaan. GLAAD-voorzitter Herndon Graddick verklaarde afgelopen donderdag dat Facebook 'de lat hoog heeft gelegd om een platform te bieden waar homoseksuelen, lesbiennes en transgenders in veiligheid hun contacten met familie en vrienden kunnen onderhouden'.

Dat Facebook allesbehalve op haar lauweren mag gaan rusten, blijkt wel uit de lange weg die het nodig heeft om een dergelijke haatpagina van dit sociale medium verwijderd te krijgen.

JD / Bron: Facebook/GLAAD