EU-mensenrechtenambassadeur
Met een breed gedragen resolutie heeft het Europese Parlement de Europese Commissie opgeroepen om het verdedigen en promoten van LGBTI-rechten in het mandaat van de nieuwe mensenrechtenambassadeur van de Europese Unie op te nemen. De eerste mensenrechtenambassadeur zal naar verwachting op de komende top van de Europese Unie op 25 juni in Brussel worden aangesteld, en zal opereren onder de hoede van de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenland van de EU, Catherine Ashton. Het Europese Parlement beoogt met deze resolutie dat de Europese Unie in haar rol als uitgesproken voorvechter van LGBTI-rechten wereldwijd kracht zal winnen.

De resolutie in kwestie werd gesteund door alle Nederlandse verkozenen in het Europarlement, met uitzondering van de voltallige PVV-fractie, die tegen stemde, en de SGP-verkozene die niet bij de stemming aanwezig was. Onder de Belgische leden in het Europarlement stemde enkel de verkozene van het Vlaams Belang tegen.

EVRM veroordeelt Moldavië
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM) heeft deze week de Moldavische LGBTI-organisatie GENDERDOC-M in het gelijk gesteld in een zaak die deze had aangespannen tegen de Moldavische staat. Aanleiding voor GENDERDOC-M om de gang naar het Europese Hof te zetten was de weigering van de Moldavische hoofdstad Chisinau in 2005 om een vreedzame demonstratie voor het Moldavische parlement te laten plaatsvinden. Met deze demonstratie wilden de leden en sympathisanten van GENDERDOC-M hun oproep aan de Moldavische volksverkozenen kracht bij zetten om werk te maken van wetgeving ter bescherming van de rechten van LGBTI. Het verbod op de demonstratie werd vervolgens bekrachtigd door de Moldavische rechtbank en het Moldavische Hooggerechtshof.

Voor het Europese Hof bracht de advocaat van Moldavië aanvankelijk het argument naar voren dat de inbreuk op het recht op de vrijheid van demonstreren in deze zaak gerechtvaardigd zou zijn ´omdat de meerderheid van het Moldavische volk relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht afkeurt.´ Het Europese Hof veegde dit argument van tafel en heeft daarmee het signaal afgegeven dat ´de afkeuring van een meerderheid van de bevolking niet het recht aan een overheid verleent om te gaan tornen aan de basisrechten van het individu of van een minderheid´.  

Landen als Rusland en Litouwen, waar wetgeving van kracht is die elke uiting van LGBTI strafbaar stelt, evenals Hongarije en Oekraïne die de introductie van een dergelijke wet op de parlementaire agenda hebben geplaatst zijn dus gewaarschuwd.    

Transgenders en Interseksuelen
Discrimination against trans and intersex people on the grounds of sex, gender identity and gender expression (PDF-alert), aldus luidt de titel van het rapport welke afgelopen maandag door de Europese Commissie naar buiten is gebracht. Dit onderzoek, welke is verricht door twee deskundigen verbonden aan ILGA-Europa en de Universiteit Leiden, is de eerste grondige studie naar genderidentiteit en genderuiting en heeft op Europees niveau de vormen van -wettelijke- discriminatie zoals ervaren door transgenders en interseksuelen uitgebreid in kaart gebracht. Deze studie zal dienen als een belangrijk ijkpunt om zowel politieke als juridische initiatieven te nemen opdat de fundamentele rechten van transgenders en interseksuelen op Europees niveau bewerkstelligd en verankerd worden. Ulrike Lunacek, Europees parlementslid en co-voorzitter van de Europese LGBT-Intergroup, verklaarde dat de Europese Unie in haar bescherming van seksuele minderheden een wereldleider zou moeten zijn en dat zij uit kijkt naar de voorstellen die de Europese Commissie op basis van dit rapport in de nabije toekomst zal maken.

Huwelijk vs. Geregistreerd partnerschap
Diezelfde Europese Commissie werd tevens afgelopen maandag door het Fundamental Rights Agency van de Europese Unie erop gewezen dat haar voorstellen om de bewegingsvrijheid voor koppels tussen verschillende Europese lidstaten te reglementeren in strijd zijn met het Charter van Basisrechten. Om het delen en verdelen van de persoonlijke bezittingen en financiële eigendommen van koppels te vereenvoudigen, wanneer één of beide partners naar een andere lidstaat verhuizen, heeft de Europese Commissie vorig jaar twee pakketten van maatregelen voorgesteld waarbij onderscheid werd gemaakt tussen gehuwde en geregistreerde partners. In deze zouden gehuwde partners wel het recht krijgen om te kunnen kiezen onder welke lidstaat men de bezittingen zou delen (of verdelen, in geval van scheiding), terwijl geregistreerde partners dit recht niet zouden krijgen. Met haar oordeel lijkt het FRA zich aan te sluiten bij de kritiek van het Europese Parlement, welke vorig jaar reeds aangaf een schending van het anti-discriminatiebeginsel in het bestaan van de twee pakketten te zien.

Europarlementslid Alexandra Thein, die tevens lid is van de Europese LGBT-Intergroup, reageerde alvast verheugd op de bevindingen van de FRA. Daar de Europese lidstaten die het homohuwelijk wettelijk erkend hebben vooralsnog een minderheid binnen de EU vormen, zouden deze voorstellen ook LGBTI-koppels wettelijk en financieel hebben benadeeld. ´Er was geen legitieme wettelijke noodzaak om twee aparte wetgevende voorstellen te lanceren, en de door de Europese Commissie voorgestelde tweedeling is dan ook niet gerechtvaardigd´, aldus Thein, die de Europese Commissie oproept om de bevindingen van FRA over te nemen.  

JD / Bronnen: LGBT-EP, Raad van Europa, ILGA Europe, Pinknews, Votewatch.eu