Vorig jaar besloot een ruime meerderheid in de Tweede Kamer dat voorlichting verplicht moet worden. Alleen de drie christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen. Zij vinden dat scholen de vrijheid moeten hebben om hun eigen onderwijsprogramma te bepalen.

D66 zegt de indruk te hebben dat de minister bewust vertraagt. Tweede Kamerlid Pia Dijkstra van D66 roept de minister naar de Kamer en wil dat ze voor het reces de voorlichting alsnog regelt.

De VVD begrijpt niet waarom dit advies nu ineens nodig is. De partij zegt dat je ervan uit mag gaan dat als een minister een toezegging doet, dat ze er dan vantevoren voor zorgt dat ze haar belofte na kan komen.

Volgens het COC dat vorig jaar bij de Gaypride actie voerde voor verplichte voorlichting laat de minister homojongeren in de kou staan: "Homojongeren vragen al jaren om voorlichting over homoseksualiteit, biseksualiteit en transseksualiteit verplicht te stellen op middelbare scholen. Dit is een klap in het gezicht van alle homojongeren op school."

Volgens een enquete die is uitgevoerd op middelbare scholen in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau denken drie op de tien scholieren dat homoseksuele leerlingen op school niet open kunnen zijn over hun seksuele voorkeur. Het SCP concludeerde vorig jaar dat de middelbare school geen veilige plek is voor jonge homo's. Dat was de aanleiding voor de Tweede Kamer om voorlichting op middelbare scholen verplicht te stellen.

Minister van Bijsterveldt verwacht wel dat op de meeste scholen komend jaar seksuele diversiteit al aan de orde komt. Ze zegt dat de scholen "voortvarend aan de slag zijn gegaan met het onderwerp". Ook zijn er pilotprojecten op 70 lagere en middelbare scholen die gewoon doorgaan.

Bron: NOS