In hun verklaring roepen de prominenten de internationale gemeenschap op om te erkennen dat de traditionele culturele waarden wereldwijd de plicht herbergen om de rechten en identiteit van elk individu te respecteren. Hiermee lijken de Nobellaureaten impliciet de conservatieve krachten wereldwijd, die homoseksualiteit stelselmatig als een ‘westers’ verschijnsel afdoen welke niet thuishoort in hun socio-culturele tradities, van repliek te dienen.

De vier winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede, die de verklaring gezamenlijk hebben opgesteld, zijn de Zuid-Afrikaanse Aartsbisschop Desmond Tutu, de Bengaalse Muhammad Yunis, bedenker van het microkrediet, de Iraanse mensenrechtenactiviste en –advocate Shirin Ebadi, en de Amerikaanse Professor Jody Williams.

In hun verklaring benadrukken de vier prominenten dat het onacceptabel is om homoseksuele contacten, die met wederzijdse toestemming tussen volwassenen plaatsvinden, onder welke vorm dan ook strafbaar te stellen. Met een expliciete verwijzing naar de op handen staande invoering van anti-LGBTI-wetgeving in Rusland en Oeganda, waarschuwen de Nobelprijswinnaars voor een eventuele negatieve kettingreactie die ertoe zou kunnen leiden dat dergelijke wetgeving ook in andere landen wordt ingevoerd. Nu al komen er steeds luider wordende geluiden uit meerdere landen in Oost-Europa en in Sub-Sahara Afrika, om discriminatie jegens LGBTI via wetgeving aldaar grondwettelijk te verankeren.

Wat de vier laureaten betreft, blijft waakzaamheid ook geboden in die landen, waar discriminatie op basis van de seksuele geaardheid of de genderidentiteit reeds strafbaar is, opdat de seksuele minderheidsgroepen effectief beschermd worden tegen elke vorm van haat, aversie en intolerantie.

De bewuste mondiale verklaring (PDF-alert!) werd afgelopen week vrijgegeven door het Amerikaanse Robert F. Kennedy Centre for Justice and Human Rights, in samenwerking met de SMUG-groep (Sexual Minorities Uganda).

JD / Bronnen: Robert F. Kennedy Centre for Justice and Human Rights / Zizo