Iraq LGBTHet nieuwe ambtsbericht werd eerder dit jaar toegezegd door Minister Leers van Vreemdelingenzaken en Immigratie tijdens een debat in de Tweede Kamer over de situatie van homoseksuelen en transgenders in Irak. Ambtsberichten worden opgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en liggen ten grondslag aan het door de Immigratie- & Naturalisatiedienst gevoerde asielbeleid. De toezegging van Leers zorgde er destijds voor dat een motie, welke het kabinet Rutte I opriep om geen Iraakse LGBTI-asielzoekers meer terug te sturen naar Irak in afwachting van de aanpassing van het beleid, door een nipte meerderheid van CDA-, VVD- en PVV-kamerleden werd verworpen.

Doodgeslagen met blokken beton
Uit het nieuw verschenen ambtsbericht komt duidelijk naar voren dat in het dagelijkse leven van homoseksuelen en transgenders in Irak ‘de constante angst voor discriminatie, afwijzing door familieleden, sociale isolatie en geweld’ de boventoon voeren. Het ambtsbericht spreekt van een situatie van systematisch geweld jegens LGBT in Irak welke ‘een cyclisch patroon’ volgt met terugkerende geweldspieken.

Bij het geweld tegen Iraakse homoseksuelen en transgenders zouden volgens het bewuste ambtsbericht vaste methodes worden gehanteerd. Eerst wordt het slachtoffer gewaarschuwd via publiek gemaakte dodenlijsten, waarna deze respectievelijk ‘bedreigd, ontvoerd, gemarteld en/of gedood’ wordt en het verminkte lijk vervolgens op straat wordt gedumpt. Bij de geweldscampagne tegen LGBT en “emo’s” in Irak begin dit jaar werden naar schatting meer dan zestig jongeren bruut vermoord, ‘doorgaans doodgeslagen met betonblokken en stenen’.

Op bescherming van de autoriteiten hoeven homoseksuelen, transgenders en “emo’s” alvast niet te rekenen. Volgens het ambtsbericht hebben recentelijk nog meerdere Iraakse ministers publiekelijk opgeroepen om homoseksuelen en “emo’s” te elimineren en uit te roeien, en zouden verschillende bronnen berichten over de ‘betrokkenheid van politieagenten bij intimidatie en geweldplegingen tegen LGBT’s.’

Verzoek om categoriale bescherming
Nu het langverwachte ambtsbericht is verschenen herhaalt het COC haar oproep om LGBT’s uit Irak te beschouwen als ‘personen die behoren tot een groep die systematisch wordt blootgesteld aan een praktijk van onmenselijke behandeling.’ Momenteel worden Iraakse LGBT’s binnen het asielbeleid als ‘kwetsbare minderheidsgroep’ aangemerkt. Voor het COC voldoet deze kwalificatie niet, omdat deze ‘de mogelijkheid (open laat) van uitzetting van LGBT’s naar Irak’.

Voor COC-bestuurslid Eunice den Hoedt bevestigt het thematische ambtsbericht het beeld over ‘de gruwelijke situatie van LGBT’s in Irak. We roepen minister Leers en de Tweede Kamer op om LGBT’s uit Irak als groep asiel te verlenen en vanaf vandaag geen enkele LGBT meer naar dit land terug te sturen’.

UPDATE: Minister Leers heeft aangegeven voorlopig geen Iraanse homo's uit te zetten. Uit een ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken is gebleken dat het nergens in Irak mogelijk is om openlijk homo te zijn zonder gevaar.

JD / Bron: COC