Transgender Netwerk Nederland geeft aan dat het advies van de Raad van State over de nieuwe transgenderwet reeds begin mei aan Staatssecretaris Teeven (VVD) werd overhandigd, maar dat het daarna angstvallig stil is gebleven op het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook een op 19 juni jongstleden door TNN aan de Staatssecretaris verstuurde brief, waarin de bewindsman op zijn eerdere toezegging en op het advies van de Raad van State is gewezen, heeft de komst van de langverwachte transgenderwet niet kunnen bespoedigen.

Verplichte sterilisatie
Met de nieuwe wet zou paal en perk worden gesteld aan de tot op heden in Nederland gangbare eis tot verplichte sterilisatie voor transgenders, wanneer deze officieel hun geslacht op de geboorteakte willen laten wijzigen. In maart nog gaf het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan dat het (administratief) wijzigen van het geslacht makkelijker en minder bureaucratisch zou gaan worden.

In het voorjaar kondigde de Zweedse overheid aan een gelijkaardige oude wet, die verplichte sterilisatie voorschrijft bij transgenders die hun geslacht administratief willen laten wijzigen, op korte termijn af te schaffen. Momenteel kennen nog 16 andere EU-lidstaten, waaronder Nederland, een dergelijke wet die sterilisatie verplicht stelt indien men een geslachtswijziging administratief wil vastleggen.

Verdere vertraging ´onverteerbaar´
Met zaken als discriminatie, hoge werkloosheid en lange wachtlijsten in de zorg, welke transgenders bovengemiddeld vaak op hun pad vinden, werd het voornemen van Staatssecretaris Teeven voor het indienen van een nieuwe wet dan ook met beide armen omarmd.   

Wat TNN betreft weet de Staatssecretaris ´het enthousiasme inmiddels behoorlijk te bekoelen door zijn toezegging niet na te komen.´ Door de opgetreden vertraging zou de kans dat de nieuwe transgenderwet nog volgend jaar in werking zou kunnen treden, aanzienlijk geslonken zijn.  

´Verdere vertraging is niet te verteren voor transgenders in Nederland die wachten op deze erkenning. De inbreuk op de rechten van transgenders behoort volgens TNN tot het verleden, staatssecretaris Teeven laat een kans liggen voor een doorslaggevende bijdrage aan deze ontwikkeling´, aldus TNN.

Desalniettemin blijft TNN hopen dat Staatssecretaris Teeven de komende dagen alsnog over de brug komt en de nieuwe wet nog voor 6 juli aan de Tweede Kamer weet aan te bieden.

JD / Bron: Transgender Netwerk Nederland