In het 54-pagina tellend PVV-verkiezingsprogramma ´Hun Brussel, Ons Nederland´ (PDF-alert!) wordt de homo-zaak slechts twee maal genoemd. Europa, daarentegen, wordt zo´n vijfenzeventig keer bij naam genoemd, en islam zo´n dertig keer.

Zo wordt in het bewuste document homohaat aangeduid als een direct gevolg van wat de PVV omschrijft als ´de massa-immigratie´ (p. 35). Ten slotte is de homo-emancipatie opgenomen in de actiepunten van de partij, wat toelichtend wordt uitgelegd als ´de verdediging van onze homoseksuelen tegen de oprukkende islam’(p. 45).

Opmerkelijk is de in het verkiezingsprogramma beschreven ambitie van de PVV om -naar Amerikaans voorbeeld- aan elkaar geketende gevangenen langs de Nederlandse wegen aan het werk te zetten… in een roze outfit:

`We zien graag de chain gang in het Nederlandse straatbeeld verschijnen. Lekker langs de weg aan het werk in een vrolijk roze pakje. Omdat veel tuig afkomstig is uit schaamteculturen hakt dat er extra in´ (p. 31).

Wat cultureel antropoloog Martijn de Koning betreft, maakt Wilders zich hier schuldig aan een dubbele en perverse logica. Met het ´roze pakje´ grijpt Wilders namelijk terug naar een stereotiepe verwijzing naar homoseksualiteit, die met name in de Westerse wereld diepgeworteld is en niet zozeer in de niet-westerse culturen. Dit oude westerse vooroordeel wil Wilders vervolgens op een stereotiepe manier aanwenden om mensen uit zogenaamde schaamteculturen (Marokko/Turkije) extra hard en vernederend te straffen, en dit vanuit het idee ´dat mensen uit schaamteculturen per definitie anti-homo zijn en niet gezien willen worden in roze kledij´.

´Op die manier kan Wilders zichzelf neerzetten als symbool van de vrijheid; immers we hebben allemaal de berichten gelezen over de problemen van allochtone Nederlanders met homo’s. Dat maakt ons blind voor de perverse en gevaarlijke logica die Wilders hanteert met zijn(!) stereotypes´, aldus Martijn de Koning.

Geen oplossingen
Volgens de vooraanstaande culturele antropoloog is Wilders vooral gebaat bij elk incident van homofoob geweld door een allochtoon. Dergelijke incidenten zouden alleen maar zijn boodschap versterken, aldus de Koning. Met allochtone homo´s of islamitische homo´s zou de PVV niets hebben, ´omdat deze niet zouden passen in ´het beeld van de homohatende, seksueel onvrije allochtoon/moslim´ welke de partij naar de kiezer wil uitdragen.

Zo stemde de PVV samen met regeringspartijen VVD en CDA eerder dit jaar nog voor het blijven terugsturen van Iraakse LGBTI-asielzoekers naar Irak, ondanks de moordcampagnes op Iraakse homoseksuelen en emo´s waarbij tientallen jongemannen op brute wijze zijn vermoord.

Ook berichtte gay.nl eerder over de tegenstem van de voltallige Europese PVV-fractie bij de stemmingen over de anti-homofobie resolutie en de resolutie waarmee het Europese Parlement de Europese Commissie opdroeg om de nieuw aan te stellen mensenrechtenambassadeur de LGBTI-rechten wereldwijd te laten verdedigen.

Volgens Martijn de Koning staat het dan ook buiten kijf dat het verkiezingsprogramma van de PVV niet zozeer gaat over het oplossen van problemen, maar om het in standhouden ervan.

JD / Bron: Closer (Webpagina Martijn de Koning)