1. Kunnen we in de campagne van uw partij roze onderdelen verwachten? Zijn er lhbt-thema’s waar u de nadruk op gaat leggen?

Jazeker! D66 wil een zo groot mogelijke vrijheid voor iedereen. Homo, hetero, dat moet helemaal niets uitmaken. Daar streven wij naar. Mensen moeten zichtbaar zichzelf kunnen zijn en hun eigen keuzes mogen maken. D66 zet zich daarom in voor gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s).

Dit willen wij bereiken door bijvoorbeeld zo snel mogelijk verplichte voorlichting over homo- en transseksualiteit op scholen in te voeren, door een einde te maken aan het fenomeen weigerambtenaar en door op te komen voor de gelijke rechten van homo- en biseksuele mannen bij bloed- en orgaandonatie.

Maar we kijken ook voorbij de eigen landsgrenzen. Nederland heeft de verantwoordelijkheid om gelijke rechten voor LHBT’s in het buitenland te stimuleren. Emancipatie behoort een Nederlandse prioriteit te zijn binnen ontwikkelingssamenwerking en een belangrijk onderdeel van het mensenrechtenbeleid.


2. Wat heeft uw partij tijdens de afgelopen kabinetsperiode voor Nederlandse lhbt-ers betekend?

D66 heeft zich altijd hard gemaakt voor LHBT-emancipatie. Toen we in de jaren ‘90 in de regering zaten, hebben we het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht, maar daarmee zijn we er nog niet. We moeten ons emancipatiebeleid nog een stap vooruit helpen. D66 heeft zich daarom de afgelopen jaren volop ingezet voor verplichte homovoorlichting op scholen, voor het aanpakken van het fenomeen weigerambtenaar en voor gelijke rechten van homo’s bij bloed- en orgaandonatie.

De Tweede Kamer heeft het kabinet-Rutte/Verhagen gevraagd dit op te pakken, maar er is niets gebeurd. De VVD heeft onder druk van de SGP haar liberale principes overboord gegooid, waardoor het emancipatiebeleid nagenoeg tot stilstand is gekomen. D66 vindt dit onacceptabel, het is daarom tijd om de stilstand te doorbreken. D66 wil vooruit!

3. In Nederland zijn nog steeds een aantal weigerambtenaren actief die uit principiële overwegingen geen paren van hetzelfde geslacht trouwen. Vindt u dat deze weigerambtenaren de ruimte moeten krijgen?

In 2011 vroeg D66 aandacht voor 10 jaar openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Naast mij, riepen mijn D66-collega in het Europees Parlement Sophie in ’t Veld en oud-partijleider Boris Dittrich daarbij ook op een einde te maken aan het fenomeen weigerambtenaar.

Ik vind het onbegrijpelijk dat er nog steeds gemeenten zijn die weigerambtenaren benoemen. Het is nu al meer dan 10 jaar geleden dat homo’s en lesbiennes mogen trouwen, maar we zijn na meer dan 10 jaar nog steeds aan het praten over de ambtenaar die dat weigert uit te voeren. Kies je ervoor trouwambtenaar te worden, dan hoor je wat ons betreft gewoon de wet uit te voeren.

Ondanks een aangenomen motie van de Tweede Kamer, weigert het kabinet-Rutte/Verhagen dit in de wet vast te leggen. Samen met mijn collega Gerard Schouw heb ik daarom een initiatiefwetsvoorstel gemaakt om een einde te maken aan het fenomeen weigerambtenaar.

4. Hoewel de EU homorechten erkent, worden in lidstaten nog steeds Gay Prides en demonstraties met geweld neergeslagen. Moet de EU volgens uw partij dit door de vingers zien, of juist ingrijpen en maatregelen nemen?

D66 wil dat stelselmatige mensenrechtenschendingen, zeker ook die van LHBT’s, steviger worden aangepakt door de Europese Unie. De Europese Unie moet volgens ons altijd ingrijpen als er stelselmatige mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Als Gay Prides door EU-lidstaten worden gedwarsboomd dan moet Nederland zich hier stevig tegen uitspreken.

5. Sommige groepen roepen op om geen ontwikkelingshulp te geven aan homofobe landen. Hoe kijkt u hier tegenaan?

D66 wil geen directe begrotingssteun geven aan landen waar homoseksualiteit strafbaar is. Wij zijn wel voorstander van financiële en diplomatieke steun aan NGO’s in landen waar homoseksualiteit strafbaar is. Hier zitten namelijk ook organisaties tussen die zich inzetten voor rechten van seksuele minderheden. Dit hoort volgens D66 ook bij de verantwoordelijkheid die Nederland heeft om gelijke rechten voor LHBT’s in het buitenland te stimuleren.

6. Sommige politieke partijen varen mee tijdens de jaarlijkse canal parade. Is dat iets dat uw partij doet / ambieert? Waarom wel/niet?

D66 vaart al jaren mee met de canal parade in Amsterdam en we bezoeken ook andere Gay Prides in Europa. Het bevorderen van emancipatie van LHBT’s waar dat kan, is voor ons een prioriteit. D66 vaart dus ook dit jaar weer gezellig mee.


7. De jaarlijkse Gay Pride is een belangrijk jaarlijks roze evenement. Staat u achter de Amsterdamse Gay Pride in z’n huidige vorm?

D66 vindt het belangrijk dat er aandacht wordt gevraagd voor de emancipatie van LHBT’s, maar wij vinden niet dat de overheid zich hoort te bemoeien met de invulling van roze evenementen.

8. Amsterdam gold jarenlang als gay capital van Europa. Deze status is inmiddels vervaagd in vergelijking met enkele andere Europese steden. Is uw partij bereid te investeren in Amsterdam om er opnieuw een gay capital van te maken? Vindt u dat Nederland een gidsland moet blijven?

D66 wil dat Amsterdam er alles aan doet om opnieuw de gay capital van de wereld te worden. Wij vinden dat het huidige stadsbestuur te weinig ambitie toont dit te verbeteren. Er moet veel meer gebeuren op het gebied van onderwijs, sport en uitgaan. Ook moet er extra aandacht worden besteed aan specifieke groepen als lesbische vrouwen en LHBT’s van niet-westerse afkomst. Wij willen daarmee Amsterdam weer de gay hoofdstad van de wereld maken. Zodat Nederland de voortrekkersrol die het tot voor kort had, weer herpakt.

CF