1. Kunnen we in de campagne van uw partij roze onderdelen verwachten? Zijn er lhbt-thema’s waar u de nadruk op gaat leggen?

Wij leggen nadruk op mededogen in algemene zin. We vinden dat elke vorm van achterstelling en discriminatie uitgebannen moet worden, ook van lhbt-ers. We hebben geen speciale roze activiteiten gepland.

2. Wat heeft uw partij tijdens de afgelopen kabinetsperiode voor Nederlandse lhbt-ers betekend?

We hebben elk voorstel dat de rechten van lhbt-ers versterkt gesteund, en alles wat hun positie verzwakt afgewezen.

3. In Nederland zijn nog steeds een aantal weigerambtenaren actief die uit principiële overwegingen geen paren van hetzelfde geslacht trouwen. Vindt u dat deze weigerambtenaren de ruimte moeten krijgen?

Nee, het is niet aan ambtenaren om een persoonlijk oordeel te vellen over een door de wetgever erkend huwelijk.

4. Hoewel de EU homorechten erkent, worden in lidstaten nog steeds Gay Prides en demonstraties met geweld neergeslagen. Moet de EU volgens uw partij dit door de vingers zien, of juist ingrijpen en maatregelen nemen?

Geen enkele vorm van discriminatie en geweld tegen bevolkingsgroepen mag getolereerd worden. De Partij voor de Dieren vindt daarom dat er ingegrepen moet worden tegen discriminatoir geweld en dat maatregelen noodzakelijk zijn tegen lidstaten die daar andere opvattingen over hebben.

5. Sommige groepen roepen op om geen ontwikkelingshulp te geven aan homofobe landen. Hoe kijkt u hier tegenaan?

Wij vinden het geen goed idee om bevolkingsgroepen uit te sluiten van noodzakelijke hulp wegens homofobie van anderen. De Partij voor de Dieren wil dat de prioriteit van ontwikkelingshulp wordt gelegd bij schoon drinkwater en hygiëne, goede (preventieve) gezondheidszorg, toegang tot essentiële medicijnen en anticonceptie, onderwijs, schone energie en het ondersteunen van emancipatiebewegingen. Juist in landen waar bevolkingsgroepen worden achtergesteld of gediscrimineerd is het belangrijk om emancipatiebewegingen te steunen.

6. Sommige politieke partijen varen mee tijdens de jaarlijkse canal parade. Is dat iets dat uw partij doet / ambieert? Waarom wel/niet?

De jaarlijkse canal parade is een belangrijk maatschappelijk evenement dat het belang van homo-emancipatie ondersteunt en onderstreept. Wij dragen de canal parade een warm hart toe en maken ons er sterk voor, zonder dat we zelf mee zullen varen.

7. De jaarlijkse Gay Pride is een belangrijk jaarlijks roze evenement. Staat u achter de Amsterdamse Gay Pride in z’n huidige vorm?

We vinden het belangrijk dat de politiek zich niet bemoeit met de vorm van evenementen en demonstraties. Iedereen heeft de vrijheid evenementen te organiseren naar eigen inzicht.

8. Amsterdam gold jarenlang als gay capital van Europa. Deze status is inmiddels vervaagd in vergelijking met enkele andere Europese steden. Is uw partij bereid te investeren in Amsterdam om er opnieuw een gay capital van te maken? Vindt u dat Nederland een gidsland moet blijven?

Ja, wij vinden dat Nederland gidsland moet blijven op het gebied van emancipatie in brede zin, ook van lhbt-ers, maar dat hoeft wat ons betreft niet per se in de vorm van Amsterdam als gay capital. De Partij voor de Dieren zet breder in op emancipatie van lhbt-ers. We willen dat Nederland zo de kwalificatie als tolerant gidsland weer waarmaakt.