1. Kunnen we in de campagne van uw partij roze onderdelen verwachten? Zijn er lhbt-thema’s waar u de nadruk op gaat leggen?

We maken ons op de eerste plaats hard voor de veiligheid op straat. Dus meer cameratoezicht en meer politie. Geweld, bedreiging en intimidatie moet hard aangepakt worden.

2. Wat heeft uw partij tijdens de afgelopen kabinetsperiode voor Nederlandse lhbt-ers betekend?

We hebben een spoeddebat aangevraagd naar aanleiding van het weggepeste homostel in Den Haag. In de gemeenteraad van Den Haag hebben we het voor elkaar weten te krijgen dat het weggepeste stel een nieuwe woning kreeg toegewezen. Ook hebben we gepleit voor een omslag in beleid. Niet slachtoffers, maar daders zouden moeten verhuizen. Bovendien zouden ze voor alle kosten moeten opdraaien. Daarnaast is mede dankzij de steun van de PVV de weigerambtenaar een halt toegeroepen.

3. In Nederland zijn nog steeds een aantal weigerambtenaren actief die uit principiële overwegingen geen paren van hetzelfde geslacht trouwen. Vindt u dat deze weigerambtenaren de ruimte moeten krijgen?

Absoluut niet. Iedereen in Nederland heeft het recht om te zeggen wat hij vindt, maar een ambtenaar heeft gewoon de wet uit te voeren. Iemand die zich niet in die wet kan vinden, moet ook niet werkzaam zijn als ambtenaar van de burgerlijke stand.

4. Hoewel de EU homorechten erkent, worden in lidstaten nog steeds Gay Prides en demonstraties met geweld neergeslagen. Moet de EU volgens uw partij dit door de vingers zien, of juist ingrijpen en maatregelen nemen?

Geweld is altijd verkeerd. Maar de EU heeft zich daar buiten te houden. Bij buitensporig geweld, zoals bijvoorbeeld in Libië, kan de NAVO optreden. Brussel moet zichzelf niet groter en belangrijker maken dan dat zij is. Bovendien: Als wij ons met lgbt-beleid van andere landen gaan bemoeien, dan zet dat de deur open voor bemoeizucht van buitenaf op ons beleid. Landen als pak ‘m beet Roemenië en Bulgarije kunnen dan ook van ons verlangen dat we het opengestelde huwelijk terugdraaien. Daar zit ik dus totaal niet op te wachten.

5. Sommige groepen roepen op om geen ontwikkelingshulp te geven aan homofobe landen. Hoe kijkt u hier tegenaan?

Ontwikkelingshulp moet sowieso afgeschaft worden.

6. Sommige politieke partijen varen mee tijdens de jaarlijkse canal parade. Is dat iets dat uw partij doet / ambieert? Waarom wel/niet?

Binnen de partij bestaat de vrijheid om er heen te gaan. Ik zal er bij zijn.

7. De jaarlijkse Gay Pride is een belangrijk jaarlijks roze evenement. Staat u achter de Amsterdamse Gay Pride in z’n huidige vorm?

Ja en nee. De Gay Pride van Nederland heeft een heel ander doel dan bijvoorbeeld de Pride in Moskou. Ik vind de Pride van Nederland een ontzettend leuk feest. Het moet dan ook zeker in stand blijven, zeker de economische spin-off die het genereert voor de stad Amsterdam. Je kunt jezelf wel hardop afvragen of het wel reëel is dat er zo vreselijk subsidie naar toe gaat. Want enerzijds laat de gemeente Amsterdam deelnemers fors betalen om te mogen meevaren en anderzijds subsidiëren ze allerlei projectjes tijdens de Pride. Volgens mij moeten wij als community juist laten zien dat we ons eigen boontjes kunnen doppen en geen overheidsgeld nodig hebben voor een feest.

8. Amsterdam gold jarenlang als gay capital van Europa. Deze status is inmiddels vervaagd in vergelijking met enkele andere Europese steden. Is uw partij bereid te investeren in Amsterdam om er opnieuw een gay capital van te maken? Vindt u dat Nederland een gidsland moet blijven?

Investeren in veiligheid en (economische) vrijheid: Ja. Financieel investeren: Nee. Dat is aan ondernemers, niet aan de overheid.

CF