Jasper van Dijk

1. Kunnen we in de campagne van uw partij roze onderdelen verwachten? Zijn er lhbt-thema’s waar u de nadruk op gaat leggen?
SP: wij zetten ons krachtig in voor LHBT-emancipatie. Het afschaffen van weigerambtenaren, het invoeren van LHBT-voorlichting op scholen en de aanpak van LHBT-geweld zijn voor de SP belangrijke thema’s.

2. Wat heeft uw partij tijdens de afgelopen kabinetsperiode voor Nederlandse lhbt-ers betekend?
SP: we hebben ons ingezet voor afschaffing van de weigerambtenaar. Ook hebben we gepleit voor LHBT-voorlichting op scholen. LHBT-leraren mogen niet geweerd worden op scholen. Daarvoor hebben we samen met andere partijen een wetsvoorstel ingediend.


3. In Nederland zijn nog steeds een aantal weigerambtenaren actief die uit principiële overwegingen geen paren van hetzelfde geslacht trouwen. Vindt u dat deze weigerambtenaren de ruimte moeten krijgen?
SP: Wij zijn tegen weigerambtenaren. Iemand die voor de overheid werkt, dient de gelijkwaardigheid van mensen uit te dragen, ongeacht zijn of haar seksuele voorkeur.

4. Hoewel de EU homorechten erkent, worden in lidstaten nog steeds Gay Prides en demonstraties met geweld neergeslagen. Moet de EU volgens uw partij dit door de vingers zien, of juist ingrijpen en maatregelen nemen?
SP: de EU moet geweld en discriminatie tegen LHBT’s krachtig veroordelen en desgewenst maatregelen nemen. Het is onaanvaardbaar als EU-lidstaten dit (oogluikend) toestaan.

5. Sommige groepen roepen op om geen ontwikkelingshulp te geven aan homofobe landen. Hoe kijkt u hier tegenaan?
SP: Homofobe landen moeten daar in internationaal verband op aangesproken worden. Het gaat te ver om de gehele ontwikkelingshulp om die reden stop te zetten. Daar worden immers (onschuldige) inwoners het slachtoffer van.

6. Sommige politieke partijen varen mee tijdens de jaarlijkse canal parade. Is dat iets dat uw partij doet / ambieert? Waarom wel/niet?
SP: SP-ers varen regelmatig mee op de canal parade. We vinden dat een prima zaak.

7. De jaarlijkse Gay Pride is een belangrijk jaarlijks roze evenement. Staat u achter de Amsterdamse Gay Pride in z’n huidige vorm?
SP: ja.

8. Amsterdam gold jarenlang als gay capital van Europa. Deze status is inmiddels vervaagd in vergelijking met enkele andere Europese steden. Is uw partij bereid te investeren in Amsterdam om er opnieuw een gay capital van te maken? Vindt u dat Nederland een gidsland moet blijven?
SP: Amsterdam kon trots zijn op zijn tolerante en vooruitstrevende imago jegens LHBT’s. Het is dan ook jammer als deze status door negatieve ontwikkelingen verloren gaat. De SP steunt initiatieven waarmee het progressieve imago wordt teruggewonnen.

CF