1. Kunnen we in de campagne van uw partij roze onderdelen verwachten? Zijn er lhbt-thema’s waar u de nadruk op gaat leggen?
Je veilig voelen om te zijn wie je bent! En dus vrij om te zijn wie je bent. Dat is nog altijd niet vanzelfsprekend. En hiervoor moet elke dag geknokt worden. De VVD staat als liberale partij (in de meest brede zin) borg voor de verdere emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders.

2. Wat heeft uw partij tijdens de afgelopen kabinetsperiode voor Nederlandse lhbt-ers betekend?
Enkele voorbeelden:

  • Zwaardere strafeisen voor geweldsmisdrijven waaraan discriminatie ten grondslag ligt.
  • 'Roze in blauw' wordt landelijk uitgerold.
  • Scholen móéten voorlichting geven over seksualiteit en seksuele diversiteit.
  • Het wetsvoorstel Lesbisch ouderschap is ingediend en momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer.
  • Het wetsvoorstel Transgenders (eenvoudiger wijzigen van geslachtsaanduiding op geboorteakte) wordt medio augustus bij de Tweede Kamer ingediend.


3. In Nederland zijn nog steeds een aantal weigerambtenaren actief die uit principiële overwegingen geen paren van hetzelfde geslacht trouwen. Vindt u dat deze weigerambtenaren de ruimte moeten krijgen?

Nee. Er moet een einde komen aan de zgn. gewetensbezwaarde ambtenaar. Dienstverlening vanuit de overheid dient te geschieden zonder aanzien des persoons. De Kamer heeft inmiddels, en terecht, het heft in eigen hand genomen om dit voor eens en altijd te regelen (via amendement en/of initiatiefvoorstel). We hadden dit fenomeen überhaupt nooit moeten toestaan (2000 - ten tijde van openstelling huwelijk).

4. Hoewel de EU homorechten erkent, worden in lidstaten nog steeds Gay Prides en demonstraties met geweld neergeslagen. Moet de EU volgens uw partij dit door de vingers zien, of juist ingrijpen en maatregelen nemen?
Ingrijpen én maatregelen nemen. Als een EU-lidstaat het EU-recht niet implementeert, naleeft of correct toepast, is die mogelijkheid er ook. Ik heb diverse Prides bijgewoond die verre van feestelijk waren. Onacceptabel. Juist de EU-lidstaten moeten in dezen het goede voorbeeld geven.

5. Sommige groepen roepen op om geen ontwikkelingshulp te geven aan homofobe landen. Hoe kijkt u hier tegenaan?
LHBT-rechten zijn mensenrechten. Een verbetering van de economische, sociale en humanitaire situatie van de mensen moet te allen tijde het uitgangspunt zijn. En dus kunnen er wel degelijk voorwaarden worden gesteld aan ontwikkelinkshulp. Zie ook de recente discussie over Oeganda. Het zal geen verrassing dat de VVD sowieso zeer kritisch is als het gaat om ontwikkelingshulp in zijn huidige vorm.

6. Sommige politieke partijen varen mee tijdens de jaarlijkse canal parade. Is dat iets dat uw partij doet / ambieert? Waarom wel/niet?
Ja, de VVD vaart (samen met de JOVD) mee. Shane Bitney Crone is dit jaar onze internationale gast. Zijn gevecht ('equal love, equal rights') dwingt niet alleen respect af maar verdient ook wereldwijde steun.

7. De jaarlijkse Gay Pride is een belangrijk jaarlijks roze evenement. Staat u achter de Amsterdamse Gay Pride in z’n huidige vorm?
Ja.

8. Amsterdam gold jarenlang als gay capital van Europa. Deze status is inmiddels vervaagd in vergelijking met enkele andere Europese steden. Is uw partij bereidt te investeren in Amsterdam om er opnieuw een gay capital van te maken? Vindt u dat Nederland een gidsland moet blijven?
Nederland moet zeker gidsland blijven. We dreigen last te krijgen van de welbekende 'wet van de remmende voorsprong'. Hierin moeten we niet berusten. Het vraagt dan ook om niet-aflatende aandacht voor de zaken die nog geregeld moeten worden. En uiteraard zal de VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad zich blijven inzetten om Amsterdam als Gay Capital op de kaart te zetten!

CF