1. Kunnen we in de campagne van uw partij roze onderdelen verwachten? Zijn er lhbt-thema’s waar u de nadruk op gaat leggen?

Anti homogeweld: Het kan niet, mag niet en we treden er stevig tegen op!

Meer lesuren in het onderwijs, met gemotiveerde lhbt-onderwijsthema’s

Voortgaand uitleg geven over lhbt-onderwerpen

Homo acceptatie bevorderen met behulp van rolmodellen vanuit verscheidene lhbt-hoeken.

2. Wat heeft uw partij tijdens de afgelopen kabinetsperiode voor Nederlandse lhbt-ers betekend?

Wij zijn een nieuwe partij die stevig inzet op vorige genoemde punten. Waarbij wij inzien dat het onderwerp homorechten nog actief onder de aandacht gebracht moet worden. Ook bij Nederlanders met een andere culturele achtergrond waarbij homoseksualitiet soms een andere lading heeft. Uitleg van de thema’s blijft daarbij van belang.

3. In Nederland zijn nog steeds een aantal weigerambtenaren actief die uit principiële overwegingen geen paren van hetzelfde geslacht trouwen. Vindt u dat deze weigerambtenaren de ruimte moeten krijgen?

We leven in een vrij land. Uiteindelijk mag iedereen zijn mening hebben en ergens iets van vinden. Echter als je een barman bent en je weigert drankjes te serveren om principiële redenen moet je wellicht een andere baan zoeken. Indien je als ambtenaar iemand weigert te trouwen, geldt hetzelfde principe! Een ambtenaar is in dienst van de overheid en dient de wet uit te voeren.

4. Hoewel de EU homorechten erkent, worden in lidstaten nog steeds Gay Prides en demonstraties met geweld neergeslagen. Moet de EU volgens uw partij dit door de vingers zien, of juist ingrijpen en maatregelen nemen?

DPK acht dit onacceptabel. Er dient stevig ingegrepen te worden en sancties kunnen dan een onderdeel zijn van de maatregelen tegen dergelijke intolerante landen.

5. Sommige groepen roepen op om geen ontwikkelingshulp te geven aan homofobe landen. Hoe kijkt u hier tegenaan?

Het koppelen van bijvoorbeeld noodhulp aan homofobisch gedrah gaat wat ver. Echter geloven wij dat het blijvend investeren in inzichten en een gedeelte van het geld aanwenden voor educatie voor acceptatie van belang is.

6. Sommige politieke partijen varen mee tijdens de jaarlijkse canal parade. Is dat iets dat uw partij doet / ambieert? Waarom wel/niet?

DPK vaart prominent mee op de boot van de Stichting tegen Homogeweld. Hero Brinkman zal zelfs de openingshandeling verrichten ten behoeve van deze stichting.

7. De Gay Pride is een belangrijk jaarlijks roze evenement. Staat u achter de Amsterdamse Gay Pride in z’n huidige vorm?

Wij vinden dat de Gay Pride weer terug moet naar de burger. Er is nu veel commercieel geweld en er zijn grote belangen. Wij willen terug naar de kern van de Pride en waarvoor die ooit in het leven werd geroepen. Tevens vinden wij dat bepaalde partijen altijd voor een plekje in de Pride in aanmerking dienen te komen.

8. Amsterdam gold jarenlang als gay capital van Europa. Deze status is inmiddels vervaagd in vergelijking met enkele andere Europese steden. Is uw partij bereid te investeren in Amsterdam om er opnieuw een gay capital van te maken? Vindt u dat Nederland een gidsland moet blijven?

Marktwerking is goed! Blijkbaar heeft Amsterdam zijn eerder veroverde titel niet weten te prolongeren. Het zou partijen moeten stimuleren en motiveren om van Amsterdam weer de gay capital te maken! Deze neergang zou het bestuur van de stad moeten motiveren om de kaders weer dusdanig te maken dat er weer gebouwd kan worden aan die eervolle naam. Amsterdam zal dan weer een stad moeten worden waar we durf en vertrouwen naar elkaar uitstralen. Amsterdam heeft dan een helder politiek keerpunt nodig!