1. Kunnen we in de campagne van uw partij roze onderdelen verwachten? Zijn er lhbt-thema’s waar u de nadruk op gaat leggen?

Tijdens de campagne worden er verschillende ‘roze’ campagneactiviteiten georganiseerd. Voorbeelden zijn de roze maandag, het COC lijsttrekkers Homodebat en natuurlijk de deelname van de Partij van de Arbeid aan de Gay Pride. Tijdens de gehele campagne, zal veel nadruk gelegd worden op belangrijke lhbt-thema’s. Voor de sociaaldemocratie is uiteindelijk vrijheid het hoogste goed, vrijheid voor elk mens om zijn of haar leven, inclusief liefde, relaties en seksualiteit, zelf in te richten.

2. Wat heeft uw partij tijdens de afgelopen kabinetsperiode voor Nederlandse lhbt-ers betekend?

We hebben ons de afgelopen jaren vaak ingezet en gestreden voor de gelijke rechten van homo’s. Homo-emancipatie is ook in Nederland nog lang niet voltooid, daarom levert de PvdA nog steeds strijd tegen de weigerambtenaar, voor een registratiesysteem voor homofoob geweld, voor bredere acceptatie binnen de hele samenleving voor lhbt-ers bijvoorbeeld via verplichte voorlichting op scholen, aandringen op spoed bij wetgeving lesbisch meemoederschap, er is dus nog veel te doen.

3. In Nederland zijn nog steeds een aantal weigerambtenaren actief die uit principiële overwegingen geen paren van hetzelfde geslacht trouwen. Vindt u dat deze weigerambtenaren de ruimte moeten krijgen?

Nee, de overheid en haar ambtenaren mogen niet discrimineren naar sekse, geaardheid of wat dan ook. Bij nieuwe aanstellingen wordt dit verplicht gesteld (motie Pierre Heijnen). Huidige ambtenaren die weigeren om homoparen te trouwen, krijgen ander werk te doen of worden ontslagen.

4. Hoewel de EU homorechten erkent, worden in lidstaten nog steeds Gay Prides en demonstraties met geweld neergeslagen. Moet de EU volgens uw partij dit door de vingers zien, of juist ingrijpen en maatregelen nemen?

De PvdA wil dat de Europese Unie de rechten die zij voorstaat ook daadwerkelijk garandeert. Wettelijk is het al geregeld, de Europese Commissie heeft deze zaken in behandeling, de PvdA houdt nauw de vinger aan de pols om te kijken hoe en wat er precies gebeurt. In Europa heeft iedereen recht op gelijke behandeling, wat zijn of haar seksuele voorkeur ook is.

5. Sommige groepen roepen op om geen ontwikkelingshulp te geven aan homofobe landen. Hoe kijkt u hier tegenaan?

De PvdA wil dat Nederland zich ook in het buitenland inzet voor de acceptatie van rechten van seksuele minderheden en het bestrijden van homofobie. Regimes die homoseksualiteit strafbaar stellen verdienen geen steun. Echter door geen financiële steun te geven aan organisaties in die landen waar homoseksualiteit strafbaar is, werkt dit positieve ontwikkelingen van maatschappelijke organisaties die voor de rechten van homo's strijden juist tegen.

6. Sommige politieke partijen varen mee tijdens de jaarlijkse Canal Parade. Is dat iets dat uw partij doet / ambieert? Waarom wel/niet?

De Partij van de Arbeid vaart ook dit jaar, net als voorgaande jaren, weer mee tijdens de jaarlijkse Canal Parade. Ikzelf zal daar ook zijn, net als elk jaar. De PvdA doet dit altijd met groot enthousiasme en met een groot aantal prominenten. In een voorgaande editie bijvoorbeeld met Job Cohen en de eerste drie echtparen van hetzelfde geslacht die hij in de echt verbond, na de invoering van het homohuwelijk.

7. De jaarlijkse Gay Pride is een belangrijk jaarlijks roze evenement. Staat u achter de Amsterdamse Gay Pride in z'n huidige vorm?

De Partij van de Arbeid staat achter de Gay Pride. Vol enthousiasme doen prominente PvdA'ers, leden van het PvdA-homonetwerk en simpelweg geïnteresseerde partijleden elk jaar mee met de Gay Pride.

8. Amsterdam gold jarenlang als gay capital van Europa. Deze status is inmiddels vervaagd in vergelijking met enkele andere Europese steden. Is uw partij bereidt te investeren in Amsterdam om er opnieuw een gay capital van te maken? Vindt u dat Nederland een gidsland moet blijven?

De PvdA wil dat Amsterdam de leidende rol als gay capital van de wereld weer oppakt, het moet weer een tolerante stad worden waar iedereen, dus ook lhbt-ers, zich thuis kunnen voelen. De intolerantie neemt toe in onze hoofdstad en dat is een erg kwalijke zaak, de PvdA wil zich de komende jaren met volle kracht inzetten om zo de status van Amsterdam als leidende tolerante gidsstad terug te krijgen.

CF