Volgens een woordvoerder van de Amsterdamse politie ging het hier om ernstige uitspraken. Zo wordt er op een van de facebookpagina's gedreigd de opvarenden met benzine in brand te steken. 'Deze mensen moeten opgehangen worden', zegt iemand. 'Dan wordt de wereld schoon.' Een ander stelt dat de Turkse samenleving de opvarenden 'zal bestraffen' voor hun als aanstootgevend ervaren gedrag.

Tijdens de Canal Parade droegen enkele opvarenden van de Turkse boot witte hoge hoeden. Zij dansten de sema, een rituele dans uit de religieuze stad Konya, in het zuiden van Turkije. Andere opvarenden hadden de Turkse vlag om hun lichaam gedrapeerd. Een ongepaste combinatie, volgens sommige Turkse Nederlanders.

Het was voor het eerst dat een Turkse boot deelnam aan de Amsterdamse botenparade. De boot vertegenwoordigde de naar schatting 20.000 homoseksuele Turken die in Nederland wonen.

De organisatie van de Turkse boot was in handen van de Stichting Elance, die zich richt op de maatschappelijke ontwikkeling en participatie van jongeren en vrouwen in Amsterdam. De stichting is niet op de hoogte van de bedreigingen.

Homobelangenorganisatie COC heeft de bedreigde opvarenden van de boot geadviseerd aangifte te doen bij de politie. “We weten dat homoseksualiteit in Turkse kring gevoelig ligt”, zegt voorzitter Vera Bergkamp, tevens kandidaat-Kamerlid voor D66:

“Maar deze uitingen gaan te ver. Het bewijst ook hoe belangrijk het is dat de overheid investeert in projecten om homoseksualiteit in multiculturele kring bespreekbaar te maken.”

Bron: NRC