De acht onderwerpen voor de kieswijzer zijn:

1. Partij heeft dit aantal openlijke hlbt’ers op de kieslijst (t/m plaats 20)
2. Partij stemde voor voorlichting op iedere school
3. Partij stemde om weigerambtenaar af te schaffen
4. Partij stemde voor lesbisch meemoederschap
5. Partij stemde tegen enkelefeitsconstructie
6. Partij heeft landelijk of regionaal positief bijgedragen aan bestrijden weggepeste homostellen
7. Partij heeft dit aantal hlbt-vermeldingen in het partijprogramma
8. Opmerkelijk?

PvdA
1. De partij heeft dit aantal openlijke hlbt’ers tussen de eerste twintig namen op de kieslijst – Henk Nijboer op plaats 13.
2. Partij stemde voor voorlichting op iedere school – Ja, “van scholen verwachten we dat ze intolerantie actief bestrijden en aandacht besteden aan seksuele diversiteit en weerbaarheid. De wet wordt zo aangepast dat geen enkele school leerlingen en leraren vanwege hun seksuele geaardheid mag weigeren.” (PvdA.nl)
3. Partij stemde om weigerambtenaar af te schaffen – Ja, “de PvdA vindt dat iedereen, of het nu gaat om een hetero of homopaar, in elke gemeente moet kunnen trouwen. De PvdA vindt dat geen enkele trouwambtenaar mag weigeren om een homostel in de echt te verbinden.” (PvdA.nl)
4. Partij stemde voor lesbisch meemoederschap – Ja, Ahmed Marcouch stelde kamervragen over dit onderwerp toen het wetsvoorstel op zich liet wachten in 2011. 
5. Partij stemde tegen enkelefeitsconstructie – Ja, “het voorstel kan rekenen op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, aangezien het mede is ondertekend door VVD, PvdA, SP en GroenLinks.” (COC.nl, 08-02-2010)
6. Partij heeft landelijk of regionaal positief bijgedragen aan bestrijden weggepeste homostellen – Ja, “de gemeenten, woningbouwcorporaties en de politie krijgen meer instrumenten en richtlijnen, op basis van een aangenomen motie van de PvdA, voor een gezamenlijke aanpak van ‘hatecrimes’ in wijken waarbij in ieder geval de kosten van de verhuizing verhaald worden op de daders en de verhuizing geëist wordt van de daders in plaats van de slachtoffers. De PvdA gaat de uitvoering van deze motie monitoren” (PvdA.nl). Aleid Wolfsen lag echter wel onder vuur omdat deze te weinig had gedaan nadat een Utrechts homostel werd weggepest uit de wijk Leidsche Rijn.
7. Partij heeft dit aantal hlbt-vermeldingen in het partijprogramma – 9 officiele standpunten.
8. Opmerkelijk: PvdA heeft een zogeheten homo-emancipatienetwerk binnen de partij. PvdA zet zich ook in voor homotolerantie binnen de voetbalwereld.


VVD
1. Partij heeft dit aantal openlijke hlbt’ers tussen de eerste twintig namen op de kieslijst –  Mark Harbers op plaats 9 en Mark Verheijen op plaats 19.
2. Partij stemde voor voorlichting op iedere school – Ja, “scholen moeten tevens voorlichting geven over seksualiteit en seksuele diversiteit.” (VVD.nl)
3. Partij stemde om weigerambtenaar af te schaffen – Nee, VVD stemde tegen het afschaffen van de weigerambtenaar. Tot groot verdriet van Jeanine Hennis-Plasschaert, een fervent voorvechter van homorechten binnen de liberale partij. Niet geheel vreemd dat het volgende dan ook in het verkiezingsprogramma te lezen is: “Tot slot wil de VVD af van de weigerambtenaar. Want: de overheid discrimineert niet.” (VVD.nl)
4. Partij stemde voor lesbisch meemoederschap – Ja: “Verworvenheden op dit terrein mogen niet worden uitgehold en niet-aflatende aandacht is nodig voor vooruitgang die nog moet worden geboekt – waaronder de snelle totstandkoming van het lesbisch ouderschap en wetgeving die het voor transgenders eenvoudiger maakt om hun geslachtsaanduiding op de geboorteakte te laten wijzigen.” (VVD.nl)
5. Partij stemde tegen enkelefeitsconstructie – Ja: “Scholen mogen leraren op geen enkele wijze weren of ontslaan vanwege hun geaardheid – de zogenoemde ‘enkele feit constructie’ wordt dan ook geschrapt.” (VVD.nl)
6. Partij heeft landelijk of regionaal positief bijgedragen aan bestrijden weggepeste homostellen – Ja, zo steunde VVD een spoeddebat over een weggepest homostel in Den Haag (NRC.nl) en pleit de partij voor een specifiek wetsartikel dat het makkelijker moet maken om misdrijven met homohaat als motief zwaarder te bestraffen. (Gay & Night, nr. 174)
7. Partij heeft dit aantal hlbt-vermeldingen in het partijprogramma – Specifiek kopje ‘Homoseksualiteit’ met hieronder 5 standpunten.
8. Opmerkelijk: VVD geeft in het partijprogramma aan dat bij bloeddonatie moet worden gekeken naar seksueel gedrag en niet naar geaardheid.

PVV
1. Partij heeft dit aantal openlijke hlbt’ers tussen de eerste twintig namen op de kieslijst – Geen, wel Paul ter Linden op plek 30.
2. Partij stemde voor voorlichting op iedere school – Ja, PVV steunde een verzoek tot het debat met demissionair minister Marja van Bijsterveld in juni dat er nu voor heeft gezorgd dat scholen vanaf komend schooljaar verplicht zijn om aan homovoorlichting te doen.
3. Partij stemde om weigerambtenaar af te schaffen – Ja: “De partij van Geert Wilders stemde voor een motie van GroenLinks waardoor trouwambtenaren binnenkort niet langer de voltrekking van een homohuwelijk kunnen weigeren.” (Trouw.nl, 15-11-11)
4. Partij stemde voor lesbisch meemoederschap – Ja, de motie werd ingediend door D66, GroenLinks en VVD en gesteund door o.a. PVV.
5. Partij stemde tegen enkelefeitsconstructie – Paul ter Linden zegt bijna zeker te weten dat de partij anno 2012 nog steeds tegen deze constructie is en verwees naar dit artikel.
6. Partij heeft landelijk of regionaal positief bijgedragen aan bestrijden weggepeste homostellen – Ja, de PVV heeft aangestuurd op een debat over het issue na het incident met het Haagse homokoppel dat weg werd gepest.
7. Partij heeft dit aantal hlbt-vermeldingen in het partijprogramma – Slechts 1: “Wij verdedigen onze homoseksuelen tegen de oprukkende islam.”
8. Opmerkelijk: Partij is van mening dat Nederland zich niet moet bemoeien met het LHBT-beleid van andere landen. “Dat zet de deur open voor bemoeizucht van buitenad op ons beleid.”

SP
1. Partij heeft dit aantal openlijke hlbt’ers tussen de eerste twintig namen op de kieslijst –  Eric Smaling op plaats 16.
2. Partij stemde voor voorlichting op iedere school – Ja: “Het is goed dat voorlichting over seksuele diversiteit is opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Wel dient er aandacht te zijn voor de lesmethoden. Discriminerende uitlatingen in het lesmateriaal zijn onacceptabel. Scholen moeten een veilig klimaat scheppen voor iedereen”.
3. Partij stemde om weigerambtenaar af te schaffen – Ja:“De SP is voorstander van het homohuwelijk en voor weigerambtenaren is geen plaats.”
4. Partij stemde voor lesbisch meemoederschap –  Ja, SP stemde voor de motie.
5. Partij stemde tegen enkelefeitsconstructie – Ja: “Het is een slechte zaak dat orthodoxe scholen de mogelijkheid hebben om docenten en leerlingen te weigeren op grond van hun (homo-)seksuele voorkeur. De wet moet op dit punt zo snel mogelijk worden aangepast.”
6. Partij heeft landelijk of regionaal positief bijgedragen aan bestrijden weggepeste homostellen – Ja, door middel van het steunen van moties en debatverzoeken ingediend door andere partijen.
7. Partij heeft dit aantal hlbt-vermeldingen in het partijprogramma – SP heeft een apart kopje genaamd Standpunt homo’s op hun website. Hier zijn 4 standpunten te vinden.
8. Opmerkelijk: -

GroenLinks
1. Partij heeft dit aantal openlijke hlbt’ers tussen de eerste twintig namen op de kieslijst – Miguel Heilbron op plaats 20.
2. Partij stemde voor voorlichting op iedere school – Ja: “VVD, PVV, SP, GroenLinks en PvdA steunden het verzoek van Pia Dijkstra (D66) om nog woensdag een debat te organiseren”, betreffende het besluit van demissionair minister Van Bijsterveld om besluit om de verplichte voorlichting over homoseksualiteit op scholen met een jaar uit te stellen. (Nu.nl, 13-06-2012)
3. Partij stemde om weigerambtenaar af te schaffen – Ja: “Ambtenaren van de burgerlijke stand mogen niet weigeren om partners van gelijk geslacht te huwen” (GroenLinks.nl)
4. Partij stemde voor lesbisch meemoederschap – Ja, in 2011 kwam Ineke van Gent met het wetsvoorstel ‘Juridisch ouderschap en de rechten van paren van gelijk geslacht’.
5. Partij stemde tegen enkelefeitsconstructie – Ja: “De Wet gelijke behandeling wordt aangescherpt. De ‘enkele feit constructie’, die scholen in het bijzonder onderwijs het recht geeft om openlijk homoseksuele leraren en leerlingen van school te sturen, wordt geschrapt.” (GroenLinks.nl)
6. Partij heeft landelijk of regionaal positief bijgedragen aan bestrijden weggepeste homostellen – Ja: “Alle politiekorpsen gaan geweld tegen (vermeende) homo’s, lesbo’s, bi’s en transgenders registreren. Voorlichtingscampagnes brengen de mogelijkheid om anoniem aangifte te doen van antihomogeweld onder de aandacht.” (GroenLinks.nl)
7. Partij heeft dit aantal hlbt-vermeldingen in het partijprogramma – Minstens 12 keer in verschillende regels/zinnen/standpunten.
8. Opmerkelijk: GroenLinks was ook initiatiefnemer van het wetsvoorstel ‘seksuele gerichtheid in artikel 1 van de Grondwet’.

D66
1. Partij heeft dit aantal openlijke hlbt’ers tussen de eerste twintig namen op de kieslijst – Vera Bergkamp op plaats 5 en Gerard Schouw op plaats 6.
2. Partij stemde voor voorlichting op iedere school – Ja, mede door de inzet van D66 zijn scholen nu verplicht om voorlichting te geven. (D66.nl)
3. Partij stemde om weigerambtenaar af te schaffen – Ja, D66 diende in augustus 2012 een initiatiefwetsvoorstel in dat eindelijk voorgoed een einde aan dit fenomeen moet maken. (D66.nl)
4. Partij stemde voor lesbisch meemoederschap – Ja, volgens D66 moet “het ouderschap van rechtswege worden opengesteld voor de lesbische duomoeder.” (D66.nl)
5. Partij stemde tegen enkelefeitsconstructie – Boris van der Ham diende het wetsvoorstel in dat uiteindelijk een einde aan de constructie heeft gemaakt.
6. Partij heeft landelijk of regionaal positief bijgedragen aan bestrijden weggepeste homostellen – Ja, D66 heeft meerdere malen kamervragen gesteld naar aanleiding van weggepeste homo’s, hatecrimes en aanverwante zaken.
7. Partij heeft dit aantal hlbt-vermeldingen in het partijprogramma – 3 standpunten.
8. Opmerkelijk: D66 zat in de regering toen het huwelijk werd opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Samen met PvdA en VVD overigens. 

DPK
1. Partij heeft dit aantal openlijke hlbt’ers tussen de eerste twintig namen op de kieslijst – 3, Carlo Strijk, Ben Groos en Ans van der Velden.
2. Partij stemde voor voorlichting op iedere school – Niet van toepassing.
3. Partij stemde om weigerambtenaar af te schaffen – Niet van toepassing.
4. Partij stemde voor lesbisch meemoederschap – Niet van toepassing.
5. Partij stemde tegen enkelefeitsconstructie – Niet van toepassing.
6. Partij heeft landelijk of regionaal positief bijgedragen aan bestrijden weggepeste homostellen – Niet van toepassing.
7. Partij heeft dit aantal hlbt-vermeldingen in het partijprogramma – 5 zogenaamde ‘roze keerpunten’ op DPK.nl
8. Opmerkelijk: Deze partij bestaat onder andere uit de visie van Hero Brinkman en de oude partij van Rita Verdonk (TON).

Partij van de Dieren
1. Partij heeft dit aantal openlijke hlbt’ers tussen de eerste twintig namen op de kieslijst – Nul, wel Ingrid Ramaan op plaats 22.
2. Partij stemde voor voorlichting op iedere school – Ja, voor motie gestemd.
3. Partij stemde om weigerambtenaar af te schaffen – Ja: “Er komt een einde aan het fenomeen weigerambtenaar” staat te lezen in het verkiezingsprogramma.
4. Partij stemde voor lesbisch meemoederschap – Ja, voor motie gestemd.
5. Partij stemde tegen enkelefeitsconstructie – Ja, “homoseksuele leraren en leerlingen zijn welkom op elke school”, staat in het verkiezingsprogramma.
6. Partij heeft landelijk of regionaal positief bijgedragen aan bestrijden weggepeste homostellen – Ja, voor motie gestemd.
7. Partij heeft dit aantal hlbt-vermeldingen in het partijprogramma – 4 standpunten
8. Opmerkelijk: -


CDA
1. Partij heeft dit aantal openlijke hlbt’ers tussen de eerste twintig namen op de kieslijst – Hanke Bruins Slot op plaats 7
2. Partij stemde voor voorlichting op iedere school – Nee, alledrie de christelijke partijen stemden tegen, CDA ook.
3. Partij stemde om weigerambtenaar af te schaffen – Nee, Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) gaf in juli aan geen einde aan weigerambtenaren te willen maken.
4. Partij stemde voor lesbisch meemoederschap – Nee, CDA is tegen lesbisch meemoederschap.
5. Partij stemde tegen enkelefeitsconstructie – CDA vond afschaffing overbodig en deed niet mee aan het indienen van de betreffende motie in 2010.
6. Partij heeft landelijk of regionaal positief bijgedragen aan bestrijden weggepeste homostellen – Het door de PVV geinitieerde spoeddebat over het weggepeste homostel in Den Haag werd onder andere door CDA gesteund.
7. Partij heeft dit aantal hlbt-vermeldingen in het partijprogramma – Onder het kopje ‘Emancipatie’ is o.a. te lezen dat het CDA hatecrimes afkeurt en achter het emancipatiebeleid van het kabinet staat.
8. Opmerkelijk: -

SGP
1. Partij heeft dit aantal openlijke hlbt’ers tussen de eerste twintig namen op de kieslijst –
Geen
2. Partij stemde voor voorlichting op iedere school – Nee
3. Partij stemde om weigerambtenaar af te schaffen – Nee
4. Partij stemde voor lesbisch meemoederschap – Nee
5. Partij stemde tegen enkelefeitsconstructie - Nee
6. Partij heeft landelijk of regionaal positief bijgedragen aan bestrijden weggepeste homostellen – Onbekend
7. Partij heeft dit aantal hlbt-vermeldingen in het partijprogramma – Geen
8. Opmerkelijk: De zoektermen ‘homo’, ‘homoseksualiteit’ en ‘emancipatie’ gaven geen resultaten in het partijprogramma.CU
1. Partij heeft dit aantal openlijke hlbt’ers tussen de eerste twintig namen op de kieslijst – Geen
2. Partij stemde voor voorlichting op iedere school – Nee
3. Partij stemde om weigerambtenaar af te schaffen – Nee
4. Partij stemde voor lesbisch meemoederschap – Nee
5. Partij stemde tegen enkelefeitsconstructie - Nee
6. Partij heeft landelijk of regionaal positief bijgedragen aan bestrijden weggepeste homostellen – Onbekend, wel staat in het programma: “Geweld tegen minderheden moet worden bestreden en bestraft; het is belangrijk om te investeren in de aangiftebereidheid van minderheden.”
7. Partij heeft dit aantal hlbt-vermeldingen in het partijprogramma – Twee, bij het onderdeel discriminatie en bij het onderdeel homo-emancipatie.
8. Opmerkelijk: In het verkiezinsprogramma is te lezen dat de partij ‘respect voor verschil’ hoog in het vaandel heeft. Ook wordt er samengewerkt met partijen als Contrario, RefoAnders en Onze Weg, deze zetten zich in voor christelijke homo’s.

CF