Gedurende het eerste selectieproces – dat tot februari 2013 duurt – moeten alle geïnteresseerde steden op verschillende momenten aan vooraf gestelde voorwaarden voldoen. Betaling van enkele bedragen maakt daar onderdeel van uit.

De steden die met elkaar strijden om in 2018 de Gay Games te mogen organiseren zijn: Amsterdam, Limerick, Londen, Orlando en Parijs. Rio en São Paulo hebben zich teruggetrokken.

Er werd zeer positief gereageerd toen bekend werd dat Amsterdam een bidbook mag gaan samenstellen om de Games naar de stad te halen. De bezoekers van gay community’s lieten in grote getale hun enthousiasme blijken. Ook lokale ondernemers en politici staan achter het initiatief. VVD Amsterdam heeft middels een persbericht laten weten het bid te steunen.

www.amsterdamgames2018.nl