De minister zal in het asielbeleid expliciet verduidelijken dat ook asielzoekers die pas later voor hun seksuele voorkeur of genderidentiteit uitkomen, voor asiel in aanmerking komen. Een punt waar het COC lang voor heeft gepleit.

Het komt namelijk heel vaak voor dat HLBT-asielzoekers pas veel later, als ze al in Nederland zijn, uit de kast komen omdat ze zich schamen. Volgens een onderzoek van COC Nederland en de Vrije Universiteit, worden zulke asielverzoeken regelmatig afgewezen omdat de asielzoeker zijn volledige relaas moet doen aan het begin van de procedure en dus niet dit soort details kan weglaten.

Uit datzelfde onderzoek is overigens ook gebleken dat er de afgelopen jaren HLBT-asielzoekers terug de kast in werden gestuurd. In het oordeel over hun asielverzoek werd dan gewezen op de mogelijkheid om de seksuele voorkeur of genderidentiteit in het land van herkomst te verbergen of geheim te houden. Volgens Leers zouden dit soort gevallen, mochten ze weer voorkomen, afzonderlijk bekeken worden.

Verder heeft het COC aangegeven dat er in Italie een asielmaatregel is die ook in Nederland in zou moeten worden gevoerd: In dit land krijgt iedereen die aangeeft dat ze HLBT zijn en uit een land komen waarin dit strafbaar is, in beginsel altijd asiel. Leers gaf aan deze maatregel te onderzoeken.

Tot slot sprak de COC-delegatie met Leers over het invoeren van een maatregelenpakket om de veiligheid van HLBT's in asielzoekerscentra te verbeteren. Hier krijgen namelijk vaak te maken met discriminatie en bedreiging door medebewoners. Over het pakket werd eerder dit jaar al overeenstemming bereikt.

Bron: Coc.nl