Volgens de organisaties zullen zij zich vooral richten op het midden- en kleinbedrijf (mkb) en het lagere personeel van grote bedrijven. Bijvoorbeeld de oprichting van een roze netwerk of een diversiteitstraining voor het mkb zal bij de acceptatie moeten gaan helpen.

Onderzoek in opdracht van de FNV wees in 2011 uit dat de helft van deze LHBT-werknemers deels of volledig "in de kast'' zit. Marcelina Oosthoek, projectleider FNV/COC: "Werkgevers denken vaak dat homoseksualiteit niet speelt in hun bedrijf, terwijl het personeel verwacht dat werkgevers iets doen aan de sociale onveiligheid van deze groep op de werkvloer. Het is een rare patstelling. Want als mensen niet uit de kast komen, hoe kan een bedrijfsleiding dan weten dat er wel degelijk, ook bij hen, iets aan de hand is.''

Uit ditzelfde onderzoek bleek ook dat het in meer dan de helft van de bedrijven voor komt dat er vervelende homograppen worden gemaakt op de werkvloer. LHBT-werknemers vinden dit hinderlijk en voelen zich onveilig en niet geroepen om uit de kast te komen als er zo'n sfeer op kantoor hangt.


Bron: COC