De verplichte lessen zullen vanaf december worden gegeven op lagere scholen en in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.

De Raad van State vraagt zich echter af waarom de lessen niet in de hogere klassen van de middelbare scholen worden gegeven. Juist daar speelt seksuele geaardheid vaker een rol bij conflicten en pesten dan in eerdere jaren.

Verder vraagt de Raad zich af of het wel eerlijk is om specifiek aandacht te besteden aan seksualiteit. Het zou de indruk geven dat voor andere vormen van discriminatie geen bijzondere aandacht nodig is.

Volgens Marja van Bijsterveldt is het wel van belang extra aandacht te besteden aan seksualiteit, omdat dit in de praktijk een moeilijk bespreekbaar onderwerp is gebleken. Wel heeft van Bijsterveldt de tekst van de zogenaamde kerndoelen aangepast, om de Raad van State tegemoet te komen. Het doel is nu geformuleerd als "leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit in de samenleving, waaronder seksuele diversiteit". Ook is aandacht voor verschillen in cultuur en levensbeschouwing vastgelegd in de doelen.

Het doel van de voorlichting is het creëren van een toleranter schoolklimaat voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender jongeren door leeftijdsgenoten goed te informeren en na te laten denken over seksuele diversiteit.