COC Amsterdam vind de vrijspraak onbegrijpelijk en een slecht signaal. COC Amsterdam voorzitter Dennis Boutkan: “De rechter hanteert een vreemd standpunt, want deze vindt dat de uitspraken slechts betrekking hebben op een deel van de homoseksuelen. Wij vinden de uitspraken beledigend en discriminerend voor álle roze Amsterdammers”

De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van discriminatie van alle homoseksuelen. De uitspraken zouden alleen betrekking hebben op zichtbare homoseksuelen en de aanwezigheid van homoseksuelen in het bestuursapparaat. Daarnaast wordt AT5 ervan beticht uitspraken uit hun context gemonteerd te hebben voor de uitzending op 10 februari 2010.

Felter zei onder meer: “Het is heel normaal om te zeggen: Ik heb een hekel aan homofielen” en “we hebben te maken met hele agressieve homofiele groepen hier”, “We willen van die pedo's af” en “Die moeten weg!”.

Boutkan stelt: “Blijkbaar kan je ver gaan met discriminerende uitspraken op televisie, een volstrekt verkeerd en slecht signaal, want we werken juist aan het bestrijden van homo-discriminatie”. “Felter -en hiermee dus ook anderen- krijgt met zijn ongefundeerde uitlatingen een vrijbrief om te discrimineren en te beledigen”.

Boutkan vindt dat het Openbaar Ministerie (OM) snel in hoger beroep moet gaan tegen het rechtbankvonnis. De zaak is nu al 2,5 jaar in behandeling geweest.

Het OM eiste eerder nog een geldboete van € 750,00 en 1 week voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar wegens aanzetten tot discriminatie en belediging van homoseksuelen. Het OM vond de uitlatingen ook ‘onnodig grievend’. Er zijn verschillende getuigen gehoord waaronder debatleider Pieter Hilhorst en getuige-deskundige Antoine Bodar.

Bron: Persbericht COC