In de brief, die ondertekend wordt door zes LHBT-organisaties, pleit hetCOC ook voor een minister voor LHBT-emancipatie.

‘Hoewel er de afgelopen kabinetsperiode veel in gang is gezet, is de LHBT-emancipatie nog lang niet voltooid’, stelt COC-voorzitter Tanja Ineke over de oproep. ‘De regering is een onmisbare bondgenoot voor veiligheid, acceptatie en gelijke rechten voor LHBT’s in Nederland en de wereld. Daarom is het zo belangrijk dat de nieuwe regering LHBT-emancipatie opnieuw tot prioriteit maakt.’

In de brief vragen de zes belangenorganisaties een nieuw kabinet om diverse schrijnende kwesties aan te pakken. Zo krijgen in Nederland zeven op de tien LHBT’s te maken met discriminerend geweld en liggen zelfmoordcijfers onder LHBT-jongeren tot vijf maal hoger dan gemiddeld. In 85 landen in de wereld is homoseksualiteit strafbaar.

Op gayvote.nl, de verkiezingswebsite van het COC, gaven zowel VVD als PvdA in augustus aan dat zij veel belang hechten aan een passage over LHBT-emancipatie in het regeerakkoord. Ook zijn de partijen beide voorstander van een minister voor LHBT-emancipatie. Het COC vraagt VVD en PvdA om hun belofte tijdens de formatie van een nieuw kabinet gestand te doen.

Ook het inmiddels demissionaire kabinet van VVD en CDA nam een passage over LHBT-emancipatie op in haar regeerakkoord en benoemde mevrouw Van Bijsterveldt tot coördinerend minister voor LHBT-emancipatie.

De brandbrief van het COC wordt mede ondertekend door LHBT-jongerenorganisatie Expreszo, Transgender Netwerk Nederland, Stichting OndersteBoven/de Lesbische Alliantie, Landelijk Netwerk Biseksualiteit en LKP – de landelijke koepelorganisatie voor de christelijke LHBT-beweging.

Bekijk de brief met het prangende verzoek via deze link.

Weigerambtenaar
Eerder werd dinsdagochtend bekend dat PvdA en VVD samen hebben afgesproken de weigerambtenaar te laten 'uitsterven'. Gemeenten mogen volgens het concept regeerakkoord geen nieuwe 'weigerambtenaren' meer aannemen, waardoor op den duur alle ambtenaren paren van gelijk geslacht moeten huwen.